تدوین بسته حمایت از «دانش بنیان‌های محرومیت زدا»

اقتصاد ایران: بسته‌ حمایتی برنامه ملی آبادیران برای حمایت از شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور فعال در عرصه آبادانی و پیشرفت تدوین شد و نهادهای دولتی و غیردولتی تسهیلاتی را به شرکت ها ارائه می دهند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، برنامه ملی «آبادیران» با شعار نوآوری برای آبادانی با هدف پیشرفت و آبادانی کشور به دنبال «رفع چالش‌های مناطق محروم و روستایی»، «ایجاد اشتغال پایدار» و «توسعه زنجیره ارزش ظرفیت‌های بومی مناطق کمتر برخوردار» با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور و سایر ارکان زیست بوم نوآوری و فناوری در حال اجرا است.

در این برنامه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در همکاری با همه نهادهای دولتی و غیر دولتی فعال در آبادانی و پیشرفت ایران همچون بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، کمیته امداد امام خمینی (ره) و… توانمندسازی و ارتقای مناطق کمتر برخوردار با استفاده از دانش، فناوری و نوآوری را دنبال می‌کند.

در راستای این برنامه و به منظور حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، خلاق و فناور فعال در عرصه آبادانی و پیشرفت، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به همراه بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد برکت، شرکت پیشگامان بنیاد تعاون بسیج، صندوق پژوهش و فناوری نوآوری اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، جهاد دانشگاهی و بنیاد علم ایران، صندوق نوآوری و شکوفایی و … بسته‌های حمایتی جداگانه ای را تدوین کرده‌اند.

بسته‌های حمایتی برنامه ملی آبادیران در سه بخشِ حمایت از حضور شرکت‌های دانش بنیان خلاق و فناور، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، خلاق و فناور فعال در عرصه آبادانی و پیشرفت فناورانه و حمایت از اساتید، نخبگان و پژوهشگران طبقه بندی شده است.

جزئیات تعدادی از بسته‌های حمایتی برنامه ملی آبادیران ویژه فعالان آبادانی و پیشرفت فناورانه به شرح زیر است؛

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به منظور حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و خلاق خط اعتباری ویژه به مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال با همکاری صندوق‌های پژوهش و فناوری منتخب برای ارائه تسهیلات به طرح‌های توسعه شرکت‌های دانش بنیان، خلاق و فناور حاضر در نمایشگاه ملی آبادیران در نظر گرفته است.

ارائه تسهیلات با همکاری صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران با سود ۱۲ درصد دوره تنفس ۳ ماهه و دوره بازپرداخت ۲۴ ماهه، ارائه تسهیلات با همکاری صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران با سود ۴ درصد دوره تنفس ۳ ماهه و دوره بازپرداخت ۲۴ ماهه و ارائه تسهیلات با همکاری صندوق پژوهش و فناوری صنایع معدنی با سود ۴ درصد دوره تنفس ۶ ماهه و دوره بازپرداخت ۳۰ ماهه از جمله این حمایت‌ها به شمار می‌رود.

تسهیل در دریافت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه

پرونده شرکت‌هایی که پروژه‌های تحقیق و توسعه مرتبط با مناطق کمتر برخوردار و در راستای آبادانی و پیشرفت فناورانه دارند با تأیید دبیرخانه ملی آبادیران به صورت ویژه توسط معاونت توسعه شرکت‌های دانش بنیان بررسی خواهد شد.

افزایش ظرفیت پروژه‌های جایگزین خدمت در شرکت‌های مناطق محروم

افزایش ظرفیت سربازان امریه نظام وظیفه در شرکت‌های دانش بنیان، افزایش ظرفیت پروژه‌های جایگزین خدمت در شرکت‌های دانش بنیان، افزایش حمایت‌های شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و افزایش حمایت‌های خدمات توانمندسازی از دیگر تسهیلات ارائه شده توسط معاونت توسعه شرکت‌های دانش بنیان معاونت علمی به شمار می‌رود که با دو شرط به شرکت‌ها تخصیص می‌یابد؛ نخست اینکه فعالیت آنها مرتبط با آبادانی و پیشرفت فناورانه باشد و دوم اینکه در مناطق محروم مستقر باشند.

ارائه تسهیلات ارزان قیمت تا ۳ میلیارد ریال برای خرید تجهیزات فناورانه

کمیته امداد امام خمینی (ره) یکی دیگر از نهادهای همکار در پروژه آبادیران است که یک بسته حمایتی با ۶ سرفصل تدوین کرده است. سرفصل اول ارائه بسته تشویقی کارفرمایی نام دارد که در این بخش تسهیلات ارزان قیمت تا سقف ۳ میلیارد ریال برای خرید تجهیزات فناورانه و خدمات از شرکت‌های دانش بنیان، فناور و خلاق به منظور ایجاد اشتغال به مجریان طرح‌های اشتغال مورد حمایت و راهبران شغلی کمیته امداد امام خمینی (ره) ارائه می‌شود.

ارائه تسهیلات برای حل آسیب‌های اجتماعی در مناطق کم برخوردار

سرفصل دوم حمایت از توسعه طرح‌های محرومیت زدا و نوآوری اجتماعی عنوان شده که براساس آن تسهیلات لیزینگ با نرخ ترجیحی برای خرید محصولات، تجهیزات و خدمات از شرکت‌های دانش بنیان به مجریان طرح‌های اشتغال مورد حمایت و راهبران شغلی کمیته امداد امام خمینی (ره) به منظور راه اندازی و توسعه مشاغل خرد و خانگی پرداخت می‌شود.

سرفصل سوم تسهیلات خرید محصولات و خدمات راه اندازی کسب و کارهای کوچک مقیاس اعلام شده است و در این بخش تسهیلات ارزان قیمت به شرکت‌های فعال در حوزه نوآوری اجتماعی برای حل آسیب‌های اجتماعی در مناطق کمتر برخوردار به عنوان سرمایه در گردش تا سقف ۱۰ میلیارد ریال با کارمزد ۵ درصد در چارچوب ضوابط صندوق پژوهش و نوآوری اجتماعی اعطا می‌شود.

اعطای تسهیلات تا ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیونی برای خرید ماشین آلات ساخت داخل

تسهیلات خرید تجهیزات و ماشین آلات ساخت داخل شامل پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تا سقف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و حق بیمه سهم کارفرما تا سقف مبلغ ۲۳ درصد حداقل دستمزد و ارائه تسهیلات ارزان قیمت تا سقف ۹۰ درصد قیمت محصول از طریق صندوق پژوهش و فناوری صنعت ماشین سازی به متقاضیان طرح‌های خوداشتغالی، راهبران شغلی و کارفرمایان معرفی شده از سوی کمیته امداد به منظور خرید ماشین آلات ساخت داخل از شرکت‌های دانش بنیان از دیگر حمایت‌های کمیته امداد از دانش بنیان‌های فعال در عرصه آبادانی و پیشرفت اعلام شده است.

حمایت از پروژه‌های فناوری‌های آموزشی در مناطق هدف بنیاد مستضعفان

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، خلاق و فناور فعال در عرصه آبادانی و پیشرفت اعلام کرده است که از پروژه‌های حوزه فناوری‌های آموزشی و صنایع خلاق برای طرح‌هایی که در مناطق هدف بنیاد مستضعفان اجرا شود یا به صورت عمومی مورد تأیید مؤسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا قرار گیرد، حمایت می‌کند؛ پرداخت ۱۰۰ درصد هزینه پروژه طرح‌های تا سقف ۴ میلیارد ریال، پرداخت حداقل ۶۰ درصد هزینه پروژه طرح‌های ۴ تا ۱۰ میلیارد ریال و پرداخت حداقل ۴۰ درصد هزینه پروژه طرح‌های ۱۰ تا ۳۰ میلیارد ریال ذیل این حمایت قرار دارد.

پرداخت ۹۰ درصد هزینه پروژه طرح‌های ۳۰ تا ۷۰ میلیارد ریالی

پرداخت تمام هزینه‌های پروژه‌های مناطق هدف بنیاد مستضعفان یکی دیگر از تسهیلات ارائه شده از سوی بنیاد به شمار می‌رود. سومین مدل حمایتی بنیاد عبارت است از حمایت از پروژه‌های حوزه فناوری و نوآوری‌های اجتماعی برای طرح‌هایی که در مناطق هدف بنیاد مستضعفان اجرا می‌شود یا به صورت عمومی مورد تأیید موسسه تحقیق و توسعه دانشمند قرار گیرد که ذیل این حمایت، ۷۰ درصد هزینه پروژه طرح‌های تا سقف ۱۰ میلیارد ریال، ۸۰ درصد هزینه پروژه طرح‌های ۱۰ تا ۳۰ میلیارد ریال و تا ۹۰ درصد هزینه پروژه طرح‌های ۳۰ تا ۷۰ میلیارد ریال پرداخت می‌شود.

پرداخت هزینه پروژه‌های فناورانه ۶ استان کمتر برخوردار

همچنین مقرر شده تمامی هزینه‌های طرح‌هایی که در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خوزستان، ایلام، کرمان و هرمزگان قابلیت به کارگیری داشته و مورد تأیید موسسه تحقیق و توسعه دانشمند باشد، پرداخت شود.

حمایت از کسب و کارهای خرد نوآورانه در جهت محرومیت زدایی

حمایت از طرح‌های کارفرمایی (حقیقی و حقوقی) تا سقف ۴۰ میلیارد ریال، حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان یا دانش محور به صورت تسهیلات تا سقف ۵ میلیارد ریال، حمایت از کسب و کارهای خرد نوآورانه در جهت محرومیت زدایی و توسعه مناطق کم برخوردار به صورت تسهیلات تا سقف ۵ میلیارد ریال از دیگر حمایت‌های بنیاد مستضعفان به شمار می‌آید.

نظرات کاربران

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

نرخ ارز

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
دلار خرید 24759 0 (0%)
یورو خرید 28235 0 (0%)
درهم خرید 6741 0 (0%)
دلار فروش 24984 0 (0%)
یورو فروش 28492 0 (0%)
درهم فروش 6803 0 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
دلار 285000 0.00 (0%)
یورو 300325 0.00 (0%)
درهم امارات 77604 0 (0%)
یوآن چین 41133 0 (0%)
لیر ترکیه 16977 0 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ