خودروسازان خصوصی "جورِ دولتی ها" را کشیدند

اقتصاد ایران: عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، همانطور که در گزارش اول از عملکرد خودروسازان کشور در سال 1402 ذکر شد، طبق آمارنامه تجمیعی سال 1402، از ابتدای سال گذشته تا پایان اسفند ماه، جمع کل انواع خودروی تولیدی در کشور، یک میلیون و 338 هزار و 856 دستگاه ثبت شده که نسبت به یک میلیون و 236 هزار و 420 سال 1401، رشد هشت درصدی معادل 102 هزار و 436 دستگاهی را تجربه کرده است.

طبق آمار ارائه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای سال تا پایان اسفند ماه سال گذشته، از مجموع تولید خودروی کشور (1.338.856 دستگاه) با سهم 77 درصدی خودروسازان بزرگ، یک میلیون و 31 هزار و 947 دستگاه خودرو در ایران‌خودرو و سایپا و با سهم 23 درصدی، 306 هزار و 909 دستگاه خودرو در خودروسازان خصوصی کشور، به تولید رسیده است.

این درحالیست که برخلاف اینکه عمده تولید خودروی کشور در دو خودروساز بزرگ، انجام شده است، اما مجموع تولید دو خودروساز 0.9 درصد نسبت به آمار تولید در مجموع سال 1401 کاهش داشته است؛ به گونه‌ای که به تفکیک تولید در گروه خودروسازی سایپا تغییر خاصی صورت نگرفته (حدود 0.4 درصد معادل 2064 دستگاه بیشتر شده است) اما تولید در گروه صنعتی ایران‌خودرو دو درصد هم کمتر (معادل 12 هزار و 362 دستگاه) شده است!.

تولید مجموع دو خودروساز بزرگ کشور از یک میلیون و 42 هزار و 245 دستگاه در مجموع سال 1401 به یک میلیون و 31 هزار و 947 دستگاه در سال گذشته (1402) رسیده است که نشان از افت حدود 0.9 درصدی دارد.

در مقابل اما خودروسازان خصوصی، "جورِ خودروسازان دولتی" را کشیده و با ثبت رشد 58 درصدی تولید در مجموع سال 1402 نسبت به سال 1401، سبب صعودی شدن رشد مجموع تولید خودروی کشور در یکساله‌ اخیر شده‌اند.

تولید بالغ بر 555 هزار دستگاه خودرو در ایران‌خودرو با افت 2 درصدی

گروه صنعتی ایران‌خودرو در مجموع یکسال گذشته، 555 هزار و 430 دستگاه از انواع خودروها شامل سواری، وانت، ون، اتوبوس و سنگین‌های باری (کامیون، کامیونت و کشنده) تولید کرده است که نسبت به 567 دستگاه تولیدی در مجموع کل سال 1401، دو درصد افت تولید اتفاق افتاده است؛ این درحالیست که تولید در یکماه اسفند ماه در این گروه خودروسازی 11 درصد نسبت به آمار تولید در اسفند ماه 1401، کاهش یافته و از 49 هزار و 449 دستگاه به 44 هزار و 112 دستگاه در اسفند سال گذشته رسیده است.

از مجموع تولید خودروی کشور در گروه صنعتی ایرن‌خودرو، طبق روال بیشترین سهم متعلق به سواری‌هاست. از ابتدای سال 1401 تا پایان اسفند ماه 516 هزار و 710 دستگاه سواری در ایران‌خودرو تولید شده که نسبت به 544 هزار و 128 دستگاه تولیدی در 12 ماه 1401، افت پنج درصدی را نشان می‌دهد.

تولید سواری در اسفند ماه 1402 به 40 هزار دستگاه نزدیک بوده (39 هزار و 911 دستگاه) که نسبت به 46 هزار و 574 دستگاه تولیدی در اسفند ماه 1401، افت 14 درصدی را نشان می‌دهد.

پس از سواری، بیشترین تیراژ تولید متعلق به وانت‌ها با عدد 23 هزار 746 دستگاه است که نسبت به 7450 دستگاه تولیدی در کل سال 1401، رکورد زده و افزایش 219 درصدی را رقم زده است که البته تنها رکورد این گروه خودروسازی هم هست.

البته تولید ون در گروه صنعتی ایران‌خودرو در سال 1402 در مقایسه با آمار تولید این خودرو در سال پیش از آن نیز افزایشی است و با رشد 19 درصدی از 1979 دستگاه در سال 1401 به 2352 دستگاه در مجموع یکساله 1402 رسیده است.

به جز ون‌ها و وانت‌ها، ایران‌خودرو تولید افزایشی دیگری نداشته است؛ علاوه بر سواری که پنج درصد افت تولید داشته، تولید اتوبوس‌های این گروه خودروسازی 35 درصد و تولید سنگین‌های باری آن 10 درصد در این مقایسه آمار یافت داشته است. مینی‌بوس و میدل‌باس هم که با افت 100 درصدی در ایران‌خودرو تولید نشده است؛ این درحالیست که در سال 1401، تنها یک دستگاه از این خودرو در ایران‌خودرو تولید شده بود.

همانطور که اشاره شد، به ترتیب تولید اتوبوس‌های ایران‌خودرو با افت 35 درصدی از 762 دستگاه به 499 دستگاه تقلیل یافته و تولید کامیونت، کامیون و کشنده با افت 10 درصدی از 13 هزار و 472 دستگاه به 12 هزار و 123 دستگاه کاهش یافته است.

تولید بالغ بر 476 دستگاه خودرو در سایپا؛ تقریبا برابر سال 1401

در دیگر خودروساز بزرگ کشور (سایپا) اما تغییر چندانی در تولید خودرو در مقایسه 12 ماه 1401 و 1402 دیده نمی‌شود.

گروه خودروسازی سایپا سال 1402، در مجموع 476 هزار و 517 دستگاه خودرو تولید شده که نسبت به 474 هزار و 453 دستگاه تولیدی در مجموع سال 1401، تغییر چندانی نداشته و تنها 2064 دستگاه اضافه کرده است.

در سالی که گذشت در گروه خودروسازی سایپا، 364 هزار و 139 دستگاه خودروی سواری تولید شده است که نسبت به 380 هزار و 331 دستگاه تولیدی  در مجموع یکساله سال 1401، افت چهار درصدی را تجربه کرده و 16 هزار و 192 دستگاه خودروی سواری کمتر در این گروه خودروسازی تولید شده است.

از ابتدای سال گذشته تا پایان سال، سایپا 110 هزار و 348 دستگاه وانت و 2030 دستگاه خودروی سنگین باری تولید کرده که به ترتیب تولید وانت 20 درصد بیشتر از تعداد میزان تولید آن‌ها در سال 1401 (معادل 9 هزار و 766 دستگاه) است، اما تولید سنگین‌های باری افت 14 درصدی نسبت به 2356 دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده تولیدی در 12 ماه سال 1401 داشته است.

در سالی که گذشت، گروه خودروسازی سایپا همچون سال 1401، تولید خودروی ون، مینی‌بوس و میدل‌باس و همچنین اتوبوس نداشته است. 

سهم 23 درصدی خودروسازان خصوصی از تولید کل خودروی کشور، با رشد 58 درصدی تولید

خودروسازان خصوصی گرچه سهمی کمتر از 30 درصد مجموع تولید خودروی کشور را در سال 1402 داشته‌اند اما با تحقق رشد 72 درصدی تولید خودروهای سواری و رشد 22 درصدی تولید وانت، افت تولید در سایر انواع خودروها را همپوشانی کرده و در مجموع افزایش 58 درصد تولید خودرو در بخش خصوصی را نسبت به آمار تولید یکساله 1401 را رقم زده ست.

این درحالیست که رشد 72 درصدی تولید خودروی سواری در بخش خصوصی، به نوعی کم‌کاری خودروسازان بزرگ در "افزایش تولید" را جبران کرده‌اند.

از مجموع 306 هزار و 909 دستگاه انواع خودرو تولید شده در بخش خصوصی در سال 1402 که 58 درصد بیش از 194 هزار و 175 دستگاهی تولیدی در سال 1401 است، بالغ بر 80 درصد سهم سواری‌هاست.

از مجموع کل انواع خودروهای تولیدی ظرف یکسال اخیر در بخش خودروسازان خصوصی، 251 و 57 دستگاه سواری تولید شده است که نسبت به 146 هزار و 328 دستگاه تولیدی در سال 1401، حدود 72 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

پس از سواری‌ها، بیشترین تیراژ تولید خودروسازان خصوصی در بخش وانت‌هاست. در 12 ماهه سال گذشته، 32 هزار و 209 دستگاه وانت تولید شده که نسبت به 26 هزار و 417 دستگاه تولیدی در سال 1401، رشد 22 درصدی را محقق کرده است.

تولید سنگین‌های باری (کامیون، کامیونت و کشنده) نیز در حالیکه در 12 ماهه سال 1401 رقم 18 هزار و 501 دستگاه را ثبت کرده، در مجموع سال 1402 به 21 هزار و 930 دستگاه افزایش پیدا کرده و رشد 18 درصدی را تجربه کرده است.

در مقابل اما تولید ون، اتوبوس و مینی‌بوس و میدل‌باس در سال 1402 نسبت به سال 1401، افت تولید داشته‌اند.

تولید اتوبوس از 629 دستگاه با افت 38 درصدی به 393 دستگاه، تولید ون از 1187 دستگاه با افت 40 درصدی به 718 دستگاه و تولید مینی‌بوس و میدل‌باس از 1113 دستگاه با افت 46 درصدی به 602 دستگاه رسیده است.

نظرات کاربران

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

نرخ ارز

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
دلار خرید 24759 0 (0%)
یورو خرید 28235 0 (0%)
درهم خرید 6741 0 (0%)
دلار فروش 24984 0 (0%)
یورو فروش 28492 0 (0%)
درهم فروش 6803 0 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
دلار 285000 0.00 (0%)
یورو 300325 0.00 (0%)
درهم امارات 77604 0 (0%)
یوآن چین 41133 0 (0%)
لیر ترکیه 16977 0 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ