متن میثاق اخلاق حرفه ای رسانه ها

«اگر چه رسانه‌ها، وظیفه دیده‌بانی دارند اما به این معنا نیست که خود را مبرا از نظارت شهروندان و نظام خود کنترلی ببینند؛ از این رو ما امضاکنندگان این میثاق‌نامه، علاوه بر الزامات قانونی و در راستای آزادی مسئولانه، خود را متعهد به اصول زیر می‌دانیم و در صورت تخطی، به رأی شورای داوری در باره خود گردن می‌نهیم:

         اصول اجتماعی و ملی:

 1. به قانون اساسی به عنوان منشور ملی، التزام عملی داریم.
 2. براساس تکلیف امر به معروف و نهی از منکر، از ارزشهای دینی، انقلابی، اخلاق اسلامی و هنجارهای عمومی حمایت می‌کنیم.‌‌
 3. به اصول دینی، اعتقادات مذهبی، آداب و سنن قومی و ملی احترام می‌گذاریم و  از هرگونه تحریک قومیتها، اقلیتهای دینی و مذهبی می‌پرهیزیم.
 4. از انتشار هرگونه محتوای مبتذل و مستهجن و صحنه‌های خشن که موجب مخدوش شدن بهداشت روانی جامعه یا نادیده گرفتن کرامت انسانی است، پرهیز می‌کنیم.
 5. خود را موظف به انتشار سریع و به موقع مشکلات جامعه می‌دانیم و در این مسیر از ملاحظاتی که منجر به خودسانسوری می‌شود پرهیز می‌کنیم.

        محتوای رسانه:

 1. راست‌گویی و نقل صحیح و دقیق اخبار را به عنوان نخستین اصل حرفه‌ای، سرلوحه کار خود قرار می‌دهیم.
 2. اخباری را که منبع آنها مشخص و معتبر نباشد منتشر نمی‌کنیم و اعتقاد داریم منبعی که حتی با رعایت اصل محفوظ ماندن هویتش توسط رسانه، باز هم مسئولیت خبری را که در اختیار رسانه قرار می‌دهد، نمی‌پذیرد قابل اتکا و اعتماد نیست.
 3. خبر را از تحلیل و تفسیر آن جدا کرده و در نگارش به گونه‌ای عمل می‌کنیم که مخاطب، متوجه تمایز این دو گونه بشود.
 4. آگهی و رپورتاژ آگهی را صریحا از مطالب و محتوای رسانه تفکیک می‌کنیم.
 5. در نقل هرگونه محتوا خود را ملزم به درج نام منبع یا پدیدآورنده می‌دانیم.
 6. در مواردی که به دلیل موانع یا ملاحظات اخلاقی یا حقوقی نام بردن از اشخاص محدویت دارد، از کاربرد حروف اختصاری برای اشخاص و سایر شیوه‌های مشابه در کنار نشانی دادن به نحوی که بر همان اشخاص، تعیّن پیدا کند خودداری می‌کنیم.
 7.  در انتشار اخبار و تحلیلها ضمن رعایت انصاف، از سیاه‌نمایی و یأس‌آفرینی پرهیز می‌کنیم.

       رفتار رسانه‌ای:

 1. در صورتیکه در نقل خبر و انتشار آن دچار اشتباه شویم، صراحتا و از طریق رسانه، از مخاطبان و آسیب‌دیدگان از خطای خودمان عذرخواهی می‌کنیم.
 2. برای کسب خبر، خود و رسانه خود را معرفی می‌کنیم و به صورت مخفیانه از دستگاه‌های ضبط صدا و تصویر و ویدئو استفاده نمی‌کنیم.
 3. از ایراد اتهام، اهانت و نشر مطلب کذب علیه رسانه‌های قانونی به ویژه امضاکنندگان این میثاق، پرهیز و انتقادات‌ خود را طبق دستور قرآنی «و جادلهم بالتی هی احسن» مطرح می‌کنیم.
 4. برای انجام مصاحبه با هرکس از او اجازه می‌گیریم و در صورتیکه بخواهد پیش از انتشار مصاحبه خود را بازبینی کند این حق را برای او محفوظ دانسته و به خواست او عمل می‌کنیم.
 5. حریم خصوصی افراد را محترم می‌شماریم و اسرار زندگی دیگران را فاش نمی‌کنیم.
 6. متوجه حقوق کم‌توانان، آسیب‌دیدگان، متهمان و حتی مجرمان هستیم و در مصاحبه یا گرفتن عکس از آنها به اجازه از خودشان بسنده نمی‌کنیم و به اصولی فراتر از آن پایبند هستیم و در نشر محتوای مرتبط با آنان کرامت انسانی‌شان در حال و آینده را مورد توجه قرار می‌دهیم.
 7. حقوق کودکان را محترم می‌شماریم و از انتشار مصاحبه، تصویر و فیلم کودکان در حالات غیر متعارف، آرایش کرده و غیرمنتاسب با شخصیت کودکی و ناسازگار با حفظ کرامت انسانی آنان در حال و آینده خودداری می‌کنیم و همینطور از شناساندن کودکانی که مورد آزار و سوء استفاده قرار گرفته‌اند از طریق انتشار نام و تصویر آنان خودداری می‌کنیم.

      رفتار سازمانی:

 1. حمایت از شأن و کرامت خبرنگاران رسانه متبوع خود را وظیفه خود می‌دانیم و حقوق مادی و معنوی آنان از جمله در امور بیمه تأمین اجتماعی، دفاع در محاکم قضایی و غیر آن رعایت می‌کنیم؛ همچنین در لیست بیمه خود برای همکاران تحریریه از سمتهای غیرِروزنامه‌نگارانه استفاده نمی‌کنیم.
 2. در هنگام جذب و به کارگیری همکاران تمام وقت، به‌ویژه اگر در یکی از رسانه‌های عضو میثاق، مشغول به کار باشند، صرفا پس از تسویه حساب و اظهار رضایت مدیر رسانه محل اشتغال قبلی، آنان را برای همکاری می‌پذیریم.
 3. برای پیشگیری از تطمیع رسانه و روزنامه‌نگاران، دریافت هدیه غیر متعارف از سازمانها و اشخاص را امری ناپسند می‌دانیم و به‌هیچ‌وجه چنین هدیه‌هایی را نمی‌پذیریم و همکاران خود را هم از پذیرش چنین هدایایی منع می‌کنیم؛ میزان هدیه متعارف را شورای داوری در ابتدای هر سال اعلام می‌کند.
 4. وابستگیهای مالی و تشکیلاتی و گرایشهای خود را رسما اعلام می‌کنیم و مناسبات مالی خود با وابستگان اشاره شده و حامیان خود را به‌طور آشکار و شفاف اعلام می‌کنیم.

   >> میثاق اخلاق حرفه ای   

  گفتنی است خبرگزاری اقتصادی ایران  خود را متعهد به رعایت میثاق اخلاق حرفه ای خبرگزاری ها می داند.

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ