اهم اخبار نفت و گاز

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 69.07 0.05 (0.07%)
نفت برنت 74.72 0.07 (0.09%)
بنزین 2.5152 0.00 (0.04%)
گازوئیل 768.5 0.75 (0.1%)
گاز طبیعی 2.296 0.00 (0.09%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 678 0.50 (0.07%)
سویا 1464.4 0.60 (0.04%)
پنبه 77.88 0.02 (0.03%)
شکر 20.8 0.01 (0.05%)
ذرت 629.6 0.20 (0.03%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ