اهم اخبار نفت و گاز

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 71.91 0.04 (0.06%)
نفت برنت 76.48 0.21 (0.27%)
بنزین 2.0701 0.00 (0.05%)
گازوئیل 824.12 0.51 (0.06%)
گاز طبیعی 5.841 0.03 (0.45%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 749.1 0.20 (0.03%)
سویا 1487.5 0.50 (0.03%)
پنبه 81.3 0.01 (0.01%)
شکر 19.69 0.00 (0%)
ذرت 643.62 0.12 (0.02%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ