اهم اخبار نفت و گاز

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 78.79 0.02 (0.03%)
نفت برنت 83.74 0.01 (0.01%)
بنزین 2.2962 0.00 (0.03%)
گازوئیل 839.5 0.25 (0.03%)
گاز طبیعی 1.668 0.00 (0.18%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 581.9 0.50 (0.09%)
سویا 1154.3 0.50 (0.04%)
پنبه 94.7 0.04 (0.04%)
شکر 22.81 0.03 (0.13%)
ذرت 406 1.60 (0.4%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ