بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 39910.82 0.00 (0%) 39915.71 39556.03 2 روز پیش
Hang Seng بورس جهانی 16589.44 0.00 (0%) 16606.77 16466.19 2 روز پیش
Shanghai بورس جهانی 3027.02 0.00 (0%) 3027.02 3014.08 2 روز پیش
Sensex بورس جهانی 73806.15 0.00 (0%) 73860.26 73806.07 1 روز پیش
Asia Dow بورس جهانی 3774 0.00 (0%) 3774 3730.69 2 روز پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 497.58 0.00 (0%) 497.58 495.46 2 روز پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7682.5 0.00 (0%) 7686.12 7651.05 2 روز پیش
DAX بورس جهانی 17735.07 0.00 (0%) 17795.61 17703.68 2 روز پیش
IBEX 35 بورس جهانی 10064.7 0.00 (0%) 10088.4 10021.2 2 روز پیش
CAC 40 بورس جهانی 7934.17 0.00 (0%) 7937.84 7907.67 2 روز پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 39087.38 0.00 (0%) 39087.38 39084.19 2 روز پیش
S&P 500 بورس جهانی 5137.08 0.00 (0%) 5139.64 5137.08 2 روز پیش
Nasdaq بورس جهانی 16274.94 0.00 (0%) 16297.08 16274.94 2 روز پیش
GlobalDow بورس جهانی 3203.98 0.00 (0%) 3203.98 3203.98 1 سال پیش
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ