بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 27777.9 0.00 (0%) 27908.51 27668.35 17 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 18675.35 0.00 (0%) 18819.74 18534.27 15 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 3156.14 0.00 (0%) 3170.63 3151.86 16 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 62868.5 0.00 (0%) 63091.82 62688.69 13 ساعت پیش
Asia Dow بورس جهانی 3267.26 0.00 (0%) 3306.86 3259.94 5 ساعت پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 443.29 0.00 (0%) 444.36 439.94 6 ساعت پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7556.23 0.00 (0%) 7568.63 7509.77 6 ساعت پیش
DAX بورس جهانی 14529.39 0.00 (0%) 14579.6 14384.74 6 ساعت پیش
IBEX 35 بورس جهانی 8382.6 0.00 (0%) 8413 8342.9 6 ساعت پیش
CAC 40 بورس جهانی 6742.25 0.00 (0%) 6765.68 6698.5 6 ساعت پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 34429.88 133.15 (0.39%) 34429.88 34429.88 2 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 4071.7 17.27 (0.43%) 4071.7 4071.7 2 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 11461.5 67.60 (0.59%) 11461.5 11461.5 2 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 3203.98 0.00 (0%) 3203.98 3203.98 2 ماه پیش
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ