بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 30887.88 0.00 (0%) 31127.94 30791.37 14 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 18234.27 0.00 (0%) 18415 18047.87 12 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 3204.56 0.00 (0%) 3214.66 3191.09 13 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 62622.24 0.00 (0%) 62891 62241.94 11 ساعت پیش
Asia Dow بورس جهانی 3347.79 0.00 (0%) 3397.29 3341.15 4 ساعت پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 451.76 0.00 (0%) 456.07 451.46 5 ساعت پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7446.14 0.00 (0%) 7518.28 7446.14 5 ساعت پیش
DAX بورس جهانی 15664.02 0.00 (0%) 15870.11 15637.07 5 ساعت پیش
IBEX 35 بورس جهانی 9050.2 0.00 (0%) 9182.8 9037.6 5 ساعت پیش
CAC 40 بورس جهانی 7098.7 0.00 (0%) 7184.35 7087.3 5 ساعت پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 32908.27 29.68 (0.09%) 32908.27 32908.27 16 دقیقه پیش
S&P 500 بورس جهانی 4179.83 9.17 (0.22%) 4179.83 4179.83 16 دقیقه پیش
Nasdaq بورس جهانی 12935.29 37.99 (0.29%) 12935.29 12935.29 16 دقیقه پیش
GlobalDow بورس جهانی 3203.98 0.00 (0%) 3203.98 3203.98 8 ماه پیش
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ