بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 27901.01 15.93 (0.06%) 27949.65 27706.89 5 دقیقه پیش
Hang Seng بورس جهانی 19871.43 25.50 (0.13%) 19871.43 19423.34 2 دقیقه پیش
Shanghai بورس جهانی 3200.37 1.60 (0.05%) 3206.13 3184.35 2 دقیقه پیش
Sensex بورس جهانی 62356.25 6.18 (0.01%) 62705.83 62300.85 2 دقیقه پیش
Asia Dow بورس جهانی 3301.43 0.47 (0.01%) 3301.72 3251.5 2 دقیقه پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 435.47 0.00 (0%) 436.44 434.18 14 ساعت پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7472.17 0.00 (0%) 7507.09 7470.29 14 ساعت پیش
DAX بورس جهانی 14264.56 0.00 (0%) 14293.19 14200.5 14 ساعت پیش
IBEX 35 بورس جهانی 8225.2 0.00 (0%) 8305.7 8225.2 14 ساعت پیش
CAC 40 بورس جهانی 6647.31 0.00 (0%) 6678.63 6631 14 ساعت پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 33781.48 75.50 (0.22%) 33781.48 33781.48 9 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 3963.51 6.40 (0.16%) 3963.51 3963.51 9 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 11082 18.95 (0.17%) 11082 11082 9 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 3203.98 0.00 (0%) 3203.98 3203.98 2 ماه پیش
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ