# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 بازار آزاد 146998.66 تومان 0 (0%) 147093.94 142507.68 5 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی شاخص بورس / بازار آزاد

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ