کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 559 0.00 (0%) 559 559 1 روز پیش
سویا بازار آزاد 1150 0.00 (0%) 1150 1150 1 روز پیش
پنبه بازار آزاد 95.57 0.00 (0%) 100.25 95.57 1 روز پیش
شکر بازار آزاد 20.99 0.00 (0%) 21.86 20.98 1 روز پیش
ذرت بازار آزاد 424.25 0.00 (0%) 424.25 424.25 1 روز پیش
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ