کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 748 0.50 (0.07%) 750 746.4 4 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1486.4 0.40 (0.03%) 1488.8 1484.3 4 دقیقه پیش
پنبه بازار آزاد 81.34 0.04 (0.05%) 82.06 81.08 4 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 19.69 0.00 (0%) 19.84 19.54 11 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 643.38 0.13 (0.02%) 643.38 642.12 7 دقیقه پیش
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ