نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 79.81 0.01 (0.01%) 79.81 79.77 18 ساعت پیش
نفت برنت بازار آزاد 83.46 0.02 (0.02%) 83.48 83.34 17 ساعت پیش
بنزین بازار آزاد 2.6115 0.00 (0.02%) 2.6115 2.6085 18 ساعت پیش
گازوئیل بازار آزاد 844.75 0.25 (0.03%) 844.75 844 18 ساعت پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 1.836 0.00 (0.16%) 1.836 1.831 18 ساعت پیش
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ