نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 71.94 0.03 (0.04%) 72.37 71.75 8 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 76.67 0.03 (0.04%) 76.98 76.26 8 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 2.064 0.00 (0.03%) 2.066 2.0518 11 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 824 0.38 (0.05%) 826.38 821 8 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 5.871 0.00 (0.02%) 5.946 5.857 8 دقیقه پیش
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ