نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 79.38 0.00 (0%) 79.44 79.38 1 روز پیش
نفت برنت بازار آزاد 86.33 0.00 (0%) 86.42 86.33 1 روز پیش
بنزین بازار آزاد 2.5805 0.00 (0%) 2.5828 2.5781 1 روز پیش
گازوئیل بازار آزاد 934.25 0.00 (0%) 934.25 930.5 23 ساعت پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.856 0.00 (0%) 2.866 2.856 1 روز پیش
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ