نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 72.6 0.04 (0.06%) 73.49 72.5 1 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 76.71 0.01 (0.01%) 77.72 76.63 1 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 2.5675 0.00 (0.03%) 2.5989 2.5652 1 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 687.25 0.12 (0.02%) 695.88 686.88 1 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.436 0.00 (0.08%) 2.447 2.415 1 دقیقه پیش
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ