قیمت طلا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اونس طلا بازار طلا 2023.7 0.40 (0.02%) 2024.05 2023.3 5 دقیقه پیش
مثقال طلا بازار طلا 12124000 0 (0%) 12270000 12080000 5 ساعت پیش
طلا ۱۸ عیار بازار طلا 2798900 0 (0%) 2832600 2788700 5 ساعت پیش
طلا ۲۴ عیار بازار طلا 3731792 0 (0%) 3776725 3718192 5 ساعت پیش
اونس نقره ارز آزاد (بازار) ۱ درهم امارات 23.0155 0.00 (0.02%) 23.0155 22.9885 5 دقیقه پیش

قیمت سکه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
سکه امامی بازار طلا 32700000 0 (0%) 33000000 32700000 7 ساعت پیش
سکه بهار آزادی بازار طلا 30750000 0 (0%) 30800000 30750000 10 ساعت پیش
سکه نیم بازار طلا 18450000 0 (0%) 18550000 18450000 10 ساعت پیش
سکه ربع بازار طلا 11500000 0 (0%) 11500000 11500000 10 ساعت پیش
سکه گرمی بازار طلا 5900000 0 (0%) 5900000 5900000 13 ساعت پیش
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ