فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2499 0.00 (0%) 2529 2484 12 ساعت پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 29481.5 0.00 (0%) 33590 29460.5 11 ساعت پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2215 1.00 (0.05%) 2218 2211 16 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 3224.5 0.00 (0%) 3261.5 3204.5 12 ساعت پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 8548 0.00 (0%) 8587 8486 12 ساعت پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 1022.5 0.60 (0.06%) 1024.1 1012.8 4 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ