فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2240 0.00 (0%) 2248.5 2210 23 ساعت پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 17768.5 0.00 (0%) 17784.5 17233.5 23 ساعت پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2038 0.00 (0%) 2071 2033.5 23 ساعت پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2431 0.00 (0%) 2433.5 2403 23 ساعت پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 8525 0.00 (0%) 8529 8430.5 23 ساعت پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 891.6 0.15 (0.02%) 892.95 891.6 20 ساعت پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ