تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : استانها
لینک : econews.ir/5x3660555
شناسه : 3660555
تاریخ :
شاخص هوای ۵ شهر اصفهان بر مدار نارنجی است اقتصاد ایران: اصفهان- شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان، زرین‌شهر، نجف‌آباد، سجزی و قهجاورستان در نوزدهمین روز از اردیبهشت ماه وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت با میانگین ۱۱۱ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان کمتر از پنج سال) را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۸۹، پارک زمزم ۹۳، بزرگراه خرازی ۹۸، سپاهان‌شهر ۹۴، خیابان فرشادی ۷۲، خیابان فیض ۹۰، بولوار کاوه ۹۶، کردآباد ۹۱ و ولدان ۹۲ AQI در وضعیت قابل قبول است.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان احمدآباد با عدد ۱۵۱، خیابان پروین اعتصامی ۱۷۱ و خیابان زینبیه ۱۷۵ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان را نشان می‌دهد.

شاخص هوا در ایستگاه میدان انقلاب با عدد ۱۱۳، دانشگاه صنعتی ۱۴۲، رهنان ۱۱۱ و میرزا طاهر ۱۰۴ AQi در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

امروز شاخص هوا در خمینی‌شهر با میانگین ۶۵ شاهین‌شهر ۶۷، مبارکه ۸۸ و کاشان ۷۰ AQI در وضعیت قابل قبول و در زرین شهر با میانگین ۱۱۷، سجزی ۱۱۰، قهجاورستان ۱۲۹ و نجف آباد ۱۰۴ AQI بر مدار نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای منطقه صنعتی دولت آباد قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.