تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : یادداشت
لینک : econews.ir/5x3653787
شناسه : 3653787
تاریخ :
۱۰ چرخش تحول‌آفرینی برای جهش تولید با مشارکت مردم اقتصاد ایران: رئیس میز اقتصادی مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور ۱۰ چرخش تحول‌آفرینی مورد نیاز اقتصاد ایران برای جهش تولید با مشارکت مردم را مطرح کرد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، عباس علوی‌راد رئیس میز اقتصادی مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور در یادداشتی 10 چرخش تحول آفرینی مورد نیاز اقتصاد ایران برای جهش تولید با مشارکت مردم را مطرح کرد.

1- چرخش تحول آفرین از تمرکز بر رشد اقتصادی غیر فراگیر به رشد اقتصادی فراگیر جهت مشارکت دادن آحاد مردم در فرآیند رشد اقتصادی و بهره مندی از منافع آن.

2- چرخش تحول آفرین از جهت گیری های غیر منسجم و پراکنده در زمینه افزایش فعالیت ها در بخش های اقتصادی به تمرکز بر شکل دهی زنجیره های راهبردی ارزش.  

3- چرخش تحول آفرین از تمرکز بر کاهش نرخ بیکاری به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال همزمان با کاهش نرخ بیکاری.

4- چرخش تحول آفرین از تمرکز بر اشتغال زایی برای زنان در فرصت های شغلی محدود و شرایط شغلی نامناسب به ایجاد تنوع فرصت های و شرایط مناسب شغلی بر اساس ظرفیت های بومی و حفظ و کرامت بنیان خانواده ها.

5- چرخش تحول آفرین از سیستم مالی مبتنی بر بانک محوری به سیستم مالی متوازن مبتنی بر نقش آفرینی بازار سرمایه.

6- چرخش تحول آفرین از تامین مالی صرف بنگاه های کوچک و متوسط به وقت بحران به توانمند سازی آنها در زمینه انعطاف پذیری، مقیاس پذیری و چابکی با استفاده از ظرفیت های شرکت های شهرک های صنعتی.

7- چرخش تحول آفرین از تمرکز بر راه اندازی تعداد محدودی از گرایش های تعاونی ها به راه اندازی سایر گرایش های مورد غفلت واقع شده بر اساس مزیت های نسبی واقعی.

8- چرخش تحول آفرین از بازرگانی خارجی مبتنی بر صادرات دارای ارزش دلاری اندک و  واردات دارای ارزش بالا به بازرگانی خارجی مبتنی بر فناوری های بالا.

9- چرخش تحول آفرین از تمرکز بر حجم کوچکی از یک بازار بزرگ در صادرات محصولات به تمرکز بر روی حجم بزرگی از یک بازار کوچک با استفاده از ظرفیت های بازار های اوراسیا و مزیت های صادراتی.

10- چرخش تحول آفرین از صادرات صرف محصولات به صادرات خدمات با استفاده از ظرفیت های پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان و موقعیت عضویت دائم ایران در بلوک های شانگ های، اوراسیا و بریکس.