تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : فناوری
لینک : econews.ir/5x3649207
شناسه : 3649207
تاریخ :
پارس یک، جدیدترین ماهواره ایرانی آماده پرتاب اقتصاد ایران: ماهواره تحقیقاتی-سنجشی پارس ۱، ساخت متخصصین پژوهشگاه فضایی ایران به زودی در مدار خورشید آهنگ با ارتفاع ۵۰۰ کیلومتر از سطح زمین قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، ماهواره پارس۱، ماهواره‌ای تحقیقاتی- سنجشی است که مراحل طراحی، ساخت، تجمیع و آزمون آن به دست متخصصین و دانشمندان جوان کشور در پژوهشگاه فضایی ایران انجام شده و به زودی در مدار خورشید آهنگ در فاصله پانصد کیلومتری از سطح زمین قرار خواهد گرفت.
اخبار تکمیلی در روز‌های آینده اعلام خواهد شد.