تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : جامعه
لینک : econews.ir/5x3641804
شناسه : 3641804
تاریخ :
کاهش تورم با تکیه بر درآمد‌های مالیاتی+ فیلم اقتصاد ایران: رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: افزایش درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال آینده، با تمرکز بر جلوگیری از فرار‌های مالیاتی محقق می‌شود.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

 به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،‌  به گفته آقای منظور در بودجه سال آینده نرخ و پایه مالیاتی جدیدی نداریم.