تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : جامعه
لینک : econews.ir/5x3641354
شناسه : 3641354
تاریخ :
کاهش ۱۱ درصدی ورود آب به سدهای کشور اقتصاد ایران: سخنگوی صنعت آب با اعلام اینکه میزان ورودی آب به مخازن سدهای کشور تا ۳۰ دی ماه با ۱۱ درصد کاهش روبرو بوده است، گفت: میزان خروجی آب از سدهای کشور نسبت به سال گذشته رشد ۲۲ درصدی داشته است.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

 به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، فیروز قاسم‌زاده درباره وضعیت مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا 30 دی ماه، اظهار کرد: ورودی سدهای کشور در حال حاضر 6.18 میلیارد مترمکعب است که نسبت به سال آبی گذشته 11 درصد کاهش داشته است.

سخنگوی صنعت آب اعلام کرد: میزان ورودی آب به سدهای کشور در سال گذشته 6.93 میلیارد مترمکعب بوده است.

وی در خصوص خروجی سدهای کشور نیز افزود: خروجی سدهای کشور از 6.23 میلیارد مترمکعب در سال آبی گذشته به حجم 7.62 میلیارد مترمکعب رسیده که نشانگر رشد 22 درصدی میزان تأمین مصارف از محل سدها نسبت به سال گذشته است.

قاسم‌زاده موجودی مخازن سدهای کشور را در تاریخ 30 دی ماه 1402 با 41 درصد پرشدگی، معادل 20.26 میلیارد مترمکعب اعلام کرد و گفت: این میزان در سال گذشته 19.80 میلیارد مترمکعب بوده که نشانگر دو درصد رشد نسبت به سال گذشته است.

سخنگوی صنعت آب، درصد پرشدگی سدهای پایتخت را 14 درصد و خاطرنشان کرد: حجم مخازن سدهای تهران تا 30 دی ماه با افزایش پنج درصدی روبرو بوده است.

وی گفت: مجموع 13 سد مهم حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز حدود 27 درصد پرشدگی دارد که نسبت به سال آبی گذشته چهار درصد کاهش داشته است.