تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اقتصاد
لینک : econews.ir/5x3625755
شناسه : 3625755
تاریخ :
دود ناترازی بانک ها در چشم بازار سرمایه اقتصاد ایران: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که ناترازی بانک ها یکی از مشکلات بازار سرمایه است گفت: اگر طراحی درستی برای رفع ناترازی بانک ها، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و صادرات نفت انجام شود می‌توان به بازار سرمایه کمک کرد که به روال خود برگردد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،مهرداد گودرزوند چگینی درباره اقدامات مجلس در لایحه بودجه 1403 برای بهبود وضعیت بازار سرمایه گفت: یکی از مشکلات، ناترازی بودجه است، بنابراین باید بتوان ضمن تعریف منابع مطمئن برای بودجه، منابع تکلیفی بانک ها را به گونه ای هدایت کرد که تراز بانک ها به سمت منفی نرود. در این صورت می توان انتظار داشت که بخشی از مشکلات بازار سرمایه حل شود.


3 متغییر تاثیرگذار

وی توضیح داد: اگر طراحی درستی برای رفع ناترازی بانک ها، جلوگیری از فرارهای مالیات و صادرات نفت وجود داشته باشد، نه تنها ناترازی در بودجه نداریم بلکه می‌توان به بازار سرمایه کمک کرد که به روال خود برگردد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: رفع ناترازی بانک ها به بهبود بازار سرمایه کمک می کند چون منابع بانکی یکی از منابع بازار سرمایه است پس وقتی دلالی از بانک ها حذف شده و آن ها به سوددهی برسند خود به خود کمکی به بازار سرمایه می شود.

چابک سازی اقتصاد

وی ادامه داد: بانک ها یک طرف بازار سرمایه هستند و باید در ماموریت اصلی خودشان در بازار سرمایه باشند. بخش دیگر نیز مربوط به شرکت های بزرگ زیرمجموعه دولت است که باید ضمن چابک سازی به اقتصاد کشور کمک کنند.

گودرزوند در جمع بندی بیان کرد: اگر پیش بینی دولت در احکام لایحه بودجه سال آینده در همین راستا تعریف شده باشد می توان انتظار بهبود بازار سرمایه را داشت البته که در غیراین صورت مجلس لایحه را تکمیل خواهد کرد.