تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اقتصاد
لینک : econews.ir/5x3364800
شناسه : 3364800
تاریخ :
رشد ۲۲۲۶ بورس در دقایق ابتدایی معاملات امروز اقتصاد ایران: شاخص کل در دقایق ابتدایی معاملات امروز با رشد ۲۲۲۶واحدی توانست به شاخص یک میلیون و ۳۱۳ هزار واحد بازگردد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،شاخص کل در دقایق ابتدایی معاملات امروز با رشد ۲۲۲۶ واحدی توانست به شاخص یک میلیون و ۳۱۳ هزار واحد بازگردد، نمادهای شپنا، شبندر، شتران، خگستر، نوری، خودرو، شفن بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل گذاشته و نمادهای شپنا، کالا، خگستر، دیران، کدما، شبندر و خودرو نیز نمادهای پرتراکنش بازار بودند.

در فرابورس نیز نمادهای شراز، زاگرس، دماوند، دی، فرابورس، فرز، شبصیر جزو نمادهای تأثیرگذار بر شاخص فرابورس بودند، نمادهای پرتراکنش فرابورس نیز عبارت بودند از: دی، ولشرق، اوان، وطوبی، زنگان، وهامون نیز جزو پرتراکنش فرابورس بودند.