تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اقتصاد
لینک : econews.ir/5x3341751
شناسه : 3341751
تاریخ :
واکنش کانون بانک‌های خصوصی به گرانی پیامک بانک‌ها اقتصاد ایران: کانون بانک‌های خصوصی اعلام کرد:ارسال پیامکها و پرداخت هزینه اعلام شده از سوی هر یک از بانکها به صرف اعلام موافقت و درخواست مشتریان انجام میگیرد و در صورت عدم رضایتمندی آنان نسبت به بهره‌مندی از خدمت مزبور، هیچ گونه هزینه ای به آنان تعلق نخواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،کانون بانک‌های خصوصی در واکنش به اخبار گرانی پیامک بانک‌ها با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بلحاظ انتشار چگونگی افزایش کارمزد ارسال پیامک اطلا‌ع رسانی تراکنش‌های بانکی در رسانه‌های مختلف مورخ 28/06/1401 و انتساب نادرست آن به این کانون، به اطلاع میرساند، حسب مفاد بخشنامه مورخ 11/08/1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتج از مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ 03/07/1399 هیأت عامل بانک مزبور، هزینه ارسال پیامک های بانکی مبلغ سیصد ریال به اضافه هزینه پیامک یا آبونمان سالیانه متناسب با کارکرد مشتری تعیین گردیده است.

از اینرو بانک‌ها میتوانند با توجه به تعداد تراکنش‌های انجامی مشتریان و هزینه‌های مرتبطه (از جمله نرم افزاری، سخت افزاری و اداری) نسبت به هزینه یابی و مطالبه از مشتریان اقدام نمایند.

 کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی پس از ابلاغ بخشنامه مزبور کوشش نمود تا با برگزاری جلسات متعدد با حضور نمایندگان کارشناس بانکها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی هماهنگی لازم را با توجه به متوسط هزینه های انجامی در این زمینه تعیین نماید.

چون علیرغم گذشت زمان مشکلات موجود در تمهید امکانات الکترونیکی تعداد زیادی از بانکها امکان یکسان سازی تعیین هزینه مربوطه را علیرغم افزایش شدید آن فراهم ننمود، لذا این امکان برای بانکها به وجود آمد تا کارمزد مربوطه را حتی با اغماض بخشی از هزینه ها تعیین و به مشتریان اعلام نمایند و صرفاً بر اساس رضایت آنان اقدام نمایند.

چه آنکه هزینه هر پیامک براساس قراردادهای منعقده با اپراتور اول مبلغ 268ریال و اپراتور ایرانسل مبلغ 308ریال (صرفاً برای تعداد مشخصی از حروف و اعداد) میباشد که در سال جاری حسب بند 1 بخش ط تبصره بودجه سال 1401 مبلغ سی ریال جهت واریز به حساب خزانه به مبالغ مزبور اضافه شده است.

از آنجایی که ارسال هر پیامک به منظور تراکنش های واریز و برداشت با توجه به تعداد حروف و اعداد حداقل شامل دو پیامک خواهد شد، از این رو هزینه هر پیامک برای مشتریان محترم صرف نظر از هزینه های سخت افزاری، نرم افزاری و اداری برای اپراتور همراه اول مبلغ 596 =30 +2*268 و برای اپراتور ایرانسل معادل 676= 30 +2*308ریال برای بانکها هزینه در بر خواهد داشت که دلیلی بر نادرستی خبرهای منتشره در این زمینه میباشد.

علی ایحال با توجه به اینکه ارسال پیامک ها و پرداخت هزینه اعلام شده از سوی هر یک از بانکها به صرف اعلام موافقت و درخواست مشتریان انجام میگیرد و در صورت عدم رضایتمندی آنان نسبت به بهرهمندی از خدمت مزبور، هیچ گونه هزینه ای به آنان تعلق نخواهد گرفت، اما مشتریان محترم بانکها میتوانند همچون گذشته از خدمات پیامک های ورود به اینترنت بانک، موبایل بانک، رمز دوم پویا و یا سایر پیام های مشابه آنها کماکان و رایگان بهرهمند گردند.