تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : گفتگو
لینک : econews.ir/5x3311577
شناسه : 3311577
تاریخ :
دیدگاه معمارنژاد درخصوص طرح اصلاح قانون بانک مرکزی اقتصاد ایران: معاون سابق وزیر اقتصاد گفت: طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس، یک سری اختیارات بدون پاسخگویی به بانک مرکزی داده درصورتیکه به اندازه افزایش استقلال و اقتدار بانک مرکزی باید پاسخگویی آن هم در مقابل اقداماتش بیشتر شود.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،عباس معمارنژاد، معاون سابق وزیر اقتصاد درمورد اصلاح قانون بانک مرکزی گفت: کسی درمورد اصل این موضوع که قانون بانک مرکزی و قانون پولی بانکی کشور پس از ده ها سال نیازمند اصلاح است شکی ندارد اما آنچه که مطرح است اینکه ما راه را اشتباه رفتیم.

وی افزود: ما به اسم استقلال بانک مرکزی، قانونی را تصویب می کنیم که عملاً به آنچه که در دنیا به عنوان استقلال بانک مرکزی مطرح است توجهی ندارد.

معاون سابق وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: این طرح ابتدا به اسم استقلال بیشتر بانک مرکزی مطرح شد اما به مرور تغییراتی در آن ایجاد شد.

معمارنژاد گفت: این طرح استقلال را اینطور تعریف کرده که بانک مرکزی به طور کلی از دولت و مقامات دولتی منفک شود درحالیکه تعریف کشورهای دنیا از استقلال بانک مرکزی، استقلال در ابزار است یعنی بانک مرکزی برای اعمال سیاست های پولی در جلوگیری از تسلط مالی دولت استقلال داشته باشد.

وی عدم هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی را به عنوان یکی از چالش های همیشگی کشور خواند و افزود: این عدم هماهنگی با تصویب طرح مذکور بیشتر می شود و گسترش می یابد چون بانک مرکزی از یک طرف بانکدار دولت است و باید با دولت تعامل داشته باشد و از طرف دیگر ما مجمع بانک مرکزی را حذف کردیم و هیئت عالی با انحصار در اختیارات و بدون پاسخگویی را گذاشتیم.

معمارنژاد یادآورشد: با وجود اینکه هیئت سه نفره روسای قوا طی سه سال اخیر تقریباً تمام اختیارات نظارتی را به بانک مرکزی داده اما در اجرا آنگونه که باید و شاید از این اختیارات استفاده نمی شود.

معاون سابق وزیر اقتصاد همچنین اضافه کرد: طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس، یک سری اختیارات بدون پاسخگویی به بانک مرکزی داده درصورتیکه همانقدر که استقلال و اقتدار بانک مرکزی بیشتر می شود باید پاسخگویی آن هم در مقابل کارهایی که انجام می دهد بیشتر شود.

معمارنژاد با اشاره به اینکه طرح مذکور توجهی به ثبات مالی هم ندارد گفت: اقتصاد ما در شرایط کنونی به شدت نیازمند ثبات مالی است.