تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اقتصاد
لینک : econews.ir/5x3299114
شناسه : 3299114
تاریخ :
در هفته گذشته صورت گرفت؛ افزایش ۱۸هزار میلیارد ریالی ارزش معاملات بازارسهام اقتصاد ایران: ارزش کل معاملات بازار سهام طی هفته گذشته نسبت به هفته ماقبل آن، با ۸.۹۹ درصد افزایش از ۲۰۱ هزار و ۷۱۰ میلیارد ریال به ۲۱۹ هزار و ۸۵۴ میلیارد ریال رسید.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، حجم کل معاملات بازارسهام نیز در هفته منتهی به ۲۲ تیر ماه، نسبت به هفته منتهی به ۱۵ تیر ماه از ۲۸ میلیارد و ۸۲۳ میلیون سهم به ۴۰ میلیارد و ۹۳۸ میلیون سهم رسید که افزایش ۴۲.۰۳ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین بر این اساس، ارزش معاملات در بازار اول سهام، افزایش ۵۶.۹۴ درصدی را در هفته گذشته نسبت به هفته ماقبل خود تجربه کرد و از ۶۰ هزار و ۶۳۶ میلیارد ریال به ۹۵ هزار و ۱۶۴ میلیارد ریال رسید.افزایش بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریالی ارزش کل معاملات بازار سهام 
حجم معاملات این بازار نیز که هفته منتهی به ۱۵ تیر ماه ۱۰ میلیارد و ۵۴۲ میلیون سهم بود به ۱۸ هزار و ۸۶۳ میلیارد سهم در هفته گذشته رسید و افزایش ۷۴.۹۵ درصدی را به ثبت رساند.
روند حرکت بازار دوم سهام هم همانند بازار اول سهام افزایشی بود. به طوری‌که ارزش معاملات این بازار در هفته منتهی به ۲۲ تیر نسبت به هفته گذشته خود، ۱۲.۴۷ درصد افزایش یافت و از ۶۴ هزار و ۹۵۲ میلیارد ریال به ۷۳ هزار و ۵۰ میلیارد ریال رسید. حجم معاملات این بازار نیز با ۴۰.۰۶ درصد افزایش، از ۱۳ میلیارد و ۴۶۷ میلیون سهم به ۱۸ میلیارد و ۸۶۳ میلیون سهم رسید.افزایش بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریالی ارزش کل معاملات بازار سهام 
ارزش معاملات در بازار مشتقه در هفته منتهی به ۱۵ تیر ماه ۲۹۵ میلیارد ریال بود در هفته منتهی به ۲۲ تیر به ۲۰۸ میلیارد ریال رسید و افت ۱۹.۹۶ درصدی را تجربه کرد.
حجم معاملات در این بازار با کاهش ۲۸.۱۳ درصد، از ۳.۹۹ میلیون قرارداد در هفته قبل به ۲.۸۷ میلیون قرارداد در هفته منتهی به ۲۲ تیرماه رسید.