تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : جامعه
لینک : econews.ir/5x3252199
شناسه : 3252199
تاریخ :
وزیرکار علام کرد: حداقل دستمزد ۱۴۰۱ کارگران ۵۷.۴ درصد افزایش یافت اقتصاد ایران: بنابر اعلام وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران ۵۷.۴ درصد افزایش یافت و حداقل دریافتی یک کارگر با ۲ فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، حجت عبدالملکی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خبر داد، حداقل دستمزد سال آینده کارگران 57.4 درصد افزایش یافت و حداقل دریافتی یک کارگر با 2 فرزند به 6 میلیون و 725 هزار تومان افزایش یافته است. این رقم در سال جاری 4 میلیون و 376 هزار تومان بوده است.

وی افزود: برای یک خانوار کارگری 3.3 نفری حداقل دریافتی و مزد به 6 میلیون 433 هزار تومان رسیده که این رقم در سال 1400 برابر 4 میلیون و 190 هزار تومان بوده که بیش از 2 میلیون و 100 هزار تومان رشد کرده است.