به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، فرهاد طهماسبی ،عضومجمع نمایندگان استان فارس خوش حسابی را یکی از امتیازات مثبت بانک پارسیان برشمرد و با تاکید بر اینکه مشتریان و مردم به عملکرد این بانک اعتماد دارند، گفت : بانک پارسیان در پرداخت تسهیلات به مردم به ویژه در مواقع ضروری کوشا بوده و بر همین اساس نقش آفرینی این بانک به عنوان یکی از بنگاه های خصوصی در رونق تولید ملی به ویژه در واحد های تولیدی دانش بنیان، قابل تقدیر است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن به ارزیابی عملکرد بانک های خصوصی پرداخت و گفت: یکی از نقش های مهم بانک های خصوصی در اقتصاد کشور، جمع آوری نقدینگی های خرد است که به صورت تجمیع شده در فرآیند و چرخه تولید به کار گرفته می شود.
نماینده مردم نی ریز، استهبان و بختگان  در خانه ملت، در همین رابطه افزود: به عبارت دیگر بانک های خصوصی نقدینگی مردم را که سرگردان است و ممکن است در این بین استفاده بهینه ای از این منابع مالی نشود را دریافت، تجمیع و به صورت سرمایه در گردش در اختیار واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای دانش بنیان قرارمی دهند. بر همین اساس در چنین شرایطی می توان گفت که بانک های خصوصی نقش ممتاز و بی بدیلی در این زمینه بر عهده دارند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ارائه تسهیلات ازدواج از نوع تسهیلات تکلیفی است که دولت پرداخت این تسهیلات را به بانک ها ابلاغ می کند، در بانک های دولتی این منابع از سوی دولت تامین می شود، اما بانک بخش خصوصی بدون تامین منابع مالی توسط دولت، تسهیلات ازدواج پرداخت می کند که این اقدام قابل تقدیر است و در همین زمینه نقش بانک پارسیان به ویژه در اشاعه امر خیر ازدواج  بی بدیل است که با رضایت مندی از عملکرد این بانک همراه بوده است.