خرید دلار آمریکا ۱۳,۲۵۰(سیزده هزار و دویست و پنجاه تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۱۳,۵۰۰(سیزده هزار و پانصد تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۱۴,۷۵۰(چهارده هزار و هفتصد و پنجاه تومان) و قیمت فروش یورو ۱۵,۰۰۰(پانزده هزار تومان) است.

یورو کانال عوض کرد