مطالب

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 55.81 0.01 (0.02%)
نفت برنت 66.31 0.02 (0.03%)
بنزین 1.575 0.00 (0.02%)
گازوئیل 618.88 1.50 (0.24%)
گاز طبیعی 2.634 0.00 (0.11%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 503.38 0.00 (0%)
سویا 907.62 0.00 (0%)
پنبه 70.22 0.00 (0%)
شکر 13.2 0.00 (0%)
ذرت 374.88 0.00 (0%)
مجموع موارد: 1586 عدد در 114 صفحه
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ