مطالب

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 50.47 0.02 (0.04%)
نفت برنت 59.77 0.03 (0.05%)
بنزین 1.422 0.00 (0.07%)
گازوئیل 551.13 0.25 (0.05%)
گاز طبیعی 3.554 0.00 (0.11%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 534.88 0.12 (0.02%)
سویا 1 0.00 (0%)
پنبه 78.2 0.11 (0.14%)
شکر 12.48 0.02 (0.16%)
ذرت 384 0.25 (0.07%)
مجموع موارد: 1442 عدد در 103 صفحه