مطالب

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 54.19 0.01 (0.02%)
نفت برنت 63.34 0.04 (0.06%)
بنزین 1.507 0.00 (0.1%)
گازوئیل 611.13 0.25 (0.04%)
گاز طبیعی 4.581 0.01 (0.17%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 501.25 0.25 (0.05%)
سویا 1 0.00 (0%)
پنبه 77.32 0.01 (0.01%)
شکر 12.47 0.00 (0%)
ذرت 361.75 0.25 (0.07%)
مجموع موارد: 1361 عدد در 98 صفحه