فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1856.5 0.00 (0%) 1873.8 1851.8 8 ساعت پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 12412.5 0.00 (0%) 12422.5 12085 8 ساعت پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2076.8 0.00 (0%) 2081.5 2027.3 8 ساعت پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2663 0.00 (0%) 2666.3 2582.5 8 ساعت پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6224.3 0.00 (0%) 6225 6105.8 8 ساعت پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 808.55 0.25 (0.03%) 809.1 808.3 5 ساعت پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ