فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1943.3 0.00 (0%) 1945.8 1932 6 ساعت پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 11082.5 0.00 (0%) 11332.5 11057.5 5 ساعت پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 1960 0.00 (0%) 2007.3 1959.3 5 ساعت پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2541.5 0.00 (0%) 2596.5 2529.3 6 ساعت پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6172.5 0.00 (0%) 6295 6162.3 5 ساعت پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 844.3 0.10 (0.01%) 844.9 844 2 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -