فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1925.5 0.00 (0%) 1935.5 1919.5 18 ساعت پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 11037.5 0.00 (0%) 11047.5 10762.5 17 ساعت پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 1954.8 0.00 (0%) 1955.3 1929 18 ساعت پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2537.8 0.00 (0%) 2571 2516 18 ساعت پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6141.5 0.00 (0%) 6154.5 6080.5 17 ساعت پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 787.35 0.20 (0.03%) 787.35 786.55 14 ساعت پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -