تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : استانها
لینک : econews.ir/5x3672439
شناسه : 3672439
تاریخ :
حماسه مردم قدرشناس تهران درتشییع شهدای خدمت اقتصاد ایران: مردم قدرشناس تهران صبح امروز با حضور در محل برگزاری مراسم شهدای خدمت،با حضور پرشور خود حماسه ای دیگر خلق کردند.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان