تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : استانها
لینک : econews.ir/5x3663589
شناسه : 3663589
تاریخ :
جاذبه های «مانشت» ایلام را دراین فیلم ببینید+ویدئو اقتصاد ایران: ایلام-فیلمی از جاذبه های «مانشت» ایلام مشاهده کنید.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان