تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : جامعه
لینک : econews.ir/5x3654593
شناسه : 3654593
تاریخ :
معاون سازمان فنی و حرفه ای: پیش نیاز رونق و جهش تولید سرمایه انسانی ماهر است اقتصاد ایران: معاون پژوهش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با بیان اینکه پیش نیاز رونق و جهش تولید, وجود سرمایه های انسانی ماهر و متخصص است گفت:سایر کشورها به دلیل اثر بخشی نیروی کار در مشاغل و صنایع مختلف توجه به آموزش مهارت را در دستور کار دارند.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،علی حسین شهریور، معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور  درباره شعار سال و اهمیت صنعت و آموزش های فنی و حرفه ای در سایر کشورها گفت:پیش نیاز رونق و جهش تولید، وجود سرمایه انسانی ماهر و متخصص است. با هدف چگونگی مهارت آموزی و تامین نیروی انسانی کارآمد می توان تجربه کشورهای دیگر را بررسی کرد. به طور مثال
آلمان، برنامه اولیه برای آموزش مهارت در صنایع، سیستم آموزش حرفه ای دوگانه است. این سیستم به دلیل اثربخشی آن در آماده سازی افراد برای مشاغل مختلف در صنایع مختلف از جمله تولید، مهندسی، مراقبت های بهداشتی، فناوری اطلاعات و غیره بسیار مورد توجه است. در اینجا برخی از ویژگی های کلیدی سیستم آموزش حرفه ای دوگانه در آلمان آورده شده است:

 شهریور در بررسی صنعت و آموزش های فنی و حرفه ای در آلمان  بیان کرد: 1. ساختار آموزش دوگانه: این آموزش ترکیبی از آموزش های نظری در مدارس حرفه ای با آموزش عملی حین کار در شرکت ها است. این ساختار دوگانه به کارآموزان این امکان را می دهد که هم مهارت های عملی و هم دانش نظری مرتبط با حرفه انتخابی خود را کسب کنند.

وی اظهار داشت:2. برنامه درسی مبتنی بر صنعت: برنامه های آموزشی با همکاری انجمن های صنعتی و کارفرمایان ایجاد می شود تا اطمینان حاصل شود که مهارت های آموزش داده شده با نیازهای بازار کار همسو هستند. این به کارآموزان کمک می کند تا شایستگی های خاص صنعت را که مورد تقاضای کارفرمایان است، به دست آورند.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور افزود:3. صلاحیت های شناخته شده: پس از اتمام موفقیت آمیز برنامه آموزشی، کارآموزان یک صلاحیت حرفه ای شناخته شده مانند دیپلم یا گواهی نامه حرفه ای دریافت می کنند. این صلاحیت ها توسط کارفرمایان بسیار ارزشمند است و می تواند منجر به فرصت های شغلی پایدار و با درآمد مناسب شود.

وی ادامه داد:4. قراردادهای کارآموزی: کارآموزان قراردادهای رسمی کارآموزی را با شرکت ها امضا می کنند که شرایط آموزش آنها از جمله مدت، وظایف و پاداش را مشخص می کند. این ترتیب قراردادی یک چارچوب ساختاریافته برای فرآیند آموزش فراهم می کند.

شهریور بیان کرد:5. حمایت دولت: دولت آلمان برای شرکت هایی که در سیستم آموزش حرفه ای دوگانه شرکت می کنند، مشوق های مالی مانند معافیت های مالیاتی و یارانه ها ارائه می کند. این حمایت شرکت ها را تشویق می کند تا در آموزش و توسعه نیروی کار خود سرمایه گذاری کنند.
به طور کلی، سیستم آموزش حرفه ای دوگانه در آلمان به دلیل کیفیت بالا، جهت گیری عملی و ارتباط قوی با صنعت شناخته شده است و آن را به یک الگوی موفق برای آموزش مهارت در صنایع تبدیل کرده است.