تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : سیاست
لینک : econews.ir/5x3649654
شناسه : 3649654
تاریخ :
اعلام نتایج اولیه انتخابات مجلس دوازدهم اقتصاد ایران: بر اساس اعلام وزارت کشور، نتایج قطعی ۴ حوزه انتخابات آبادان، قم، رشت و ملایر و نتایج اولیه برخی از حوزه‌های انتخابیه اعلام شد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

با پایان یافتن فرایند اخذ رأی، قرائت و شمارش آرا در حوزه‌های انتخابات سراسر کشور توسط ستاد انتخابات حوزه‌های انتخابیه استان‌ها انجام شد و نتایج حاصله به تدریج اعلام می‌شود.

حوزه انتخابیه آبادان:

جلیل مختار از محموع ۹۰ هزار و ۱۴۹ رأی صحیح ۲۰ هزار و ۵۷۶ رأی به دست آورد و به عنوان منتخب حوزه آبادان معرفی شد.

آقایان جواد سعدون زاده، صادق کمایی، سید محمد مولوی و آقای سید امیر موسوی به مرحله دوم راه یافتند.

حوزه انتخابیه قم، کهک و جعفر آباد:

آقای مجتبی ذوالنوری با ۱۴۹ هزار و ۲۸۳ از مجموع ۳۸۹ هزار و ۷۵۵ رأی صحیح به عنوان منتخب حوزه انتخابیه قم معرفی شد.

آقای محمد منان رئیسی با کسب ۱۰۵ هزار و ۱۴۷ رأی از مجموع ۳۸۹ هزار و ۷۵۵ رأی صحیح به عنوان منتخب حوزه انتخابیه قم معرفی شد.

آقای قاسم روانبخش با کسب ۷۸ هزار و ۵۴۵ رأی از مجموع ۳۸۹ هزار و ۷۵۵ رأی صحیح، به عنوان منتخب مردم قم معرفی شد.

حوزه انتخابیه ملایر:

آقای احد آزادی خواه با کسب ۲۲ هزار و ۸۹۷ رأی از مجموع ۸۸ هزار و ۲۵۵ رأی صحیح به عنوان منتخب مردم ملایر معرفی شد.

آقایان حسین احمدی و احمدی آریایی نژاد به مرحله دوم راه یافتند.

حوزه انتخابیه رشت و خمام:

آقای جبار کوچکی نژاد با کسب ۴۵ هزار و ۶۱۴ رأی از مجموع ۱۵۷ هزار و ۹۳۷ رأی صحیح به عنوان منتخب مردم رشت و خمام معرفی شد.

آقای مهدی فلاح با کسب ۳۴ هزار و ۶۸۲ رأی از مجموع ۱۵۷ هزار و ۹۳۹ رأی صحیح به عنوان منتخب مردم رشت و خمام معرفی شد.

آقای محمدرضا احمدی سنگر با کسب ۳۲ هزار و ۲۷۳ رأی به عنوان منتخب مردم رشت و خمام معرفی شد.

سایر حوزه های انتخابیه:

آقای احمد بخشایش اردستانی با کسب ۱۱ هزار و ۲۸۴ رأی از  ۲۴ هزار و ۸۸۴ رأی صحیح به عنوان منتخب مردم اردستان معرفی شد.

حوزه انتخابیه اردکان:

مصطفی پوردهقان با کسب ۱۲ هزار و ۲۷۱ رأی از مجموع ۳۳ هزار و ۶۳۴ رأی صحیح به عنوان منتخب مردم اردکان معرفی شد.

حوزه انتخابیه اقلید:

مسلم صالحی در حوزه انتخابیه اقلید با کسب ۱۴ هزار و ۲۳۳ رأی از مجموع ۵۳ هزار و ۲۹۷ رأی صحیح به عنوان منتخب مردم اقلید معرفی شد.

حوزه انتخابیه آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان:

رحیم زارع از حوزه انتخابیه آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان با کسب ۲۲ هزار و ۵۷۰ رأی از مجموع ۷۸ هزار و ۵۸۹ رأی صحیح به عنوان منتخب مردم آباده، معرفی شد.

حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه:

در حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه، آقای ابراهیم نجفی اسپیلی با ۱۷ هزار و ۴۹۰ رأی از مجموع ۳۲ هزار و ۶۴۴ رأی صحیح به عنوان منتخب مردم آستانه اشرفیه معرفی شد.

حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار:

از حوزه بابلسر و فریدونکنار، آقای علی اصغر باقرزاده با ۴۲ هزار و ۲۸۸ رأی از مجموع ۶۴ هزار و ۷۴۶ رأی صحیح به عنوان منتخب مردم بابلسر و فریدونکنار معرفی شد.

حوزه انتخابیه بم، ریگان، فهرج و نرماشیر:

در حوزه انتخابیه بم، ریگان، فهرج و نرماشیر آقای موسی غضنفر آبادی با ۶۸ هزار و ۳۵۴ رأی از مجموع ۱۳۴ هزار و ۴۶۵ رأی صحیح به عنوان منتخب مردم بم معرفی شد.

حوزه انتخابیه بیجار:

در حوزه انتخابیه بیجار، آقای علیرضا زندیان با کسب ۱۰ هزار و ۴۰۳ رأی از مجموع ۳۵ هزار و ۶۹۵ رأی صحیح به عنوان منتخب مردم بیجار معرفی شد.

حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان:

آقای ولی الله بیاتی از حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان با کسب ۱۱ هزار و ۷۳۹ رأی از ۳۰ هزار و ۸۶۵ رأی صحیح به عنوان منتخب مردم تفرش، آشتیان و فراهان معرفی شد.

حوزه انتخابیه رامسر، تنکابن و عباس آباد:

در حوزه انتخابیه رامسر، تنکابن و عباس آباد، سید شمس الدین حسینی با کسب ۴۵ هزار و ۳۹۸ رأی از مجموع ۷۰ هزار و ۷۹۳ رأی صحیح به عنوان منتخب مردم رامسر، تنکابن و عباس آباد معرفی شد.

حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد:

آقای بهنام سعیدی با ۳۷ هزار و ۳۲۱ رأی از مجموع ۱۴۲ هزار و ۵۹۲ رأی صحیح در حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد معرفی شد.

حوزه انتخابیه خمین:

آقای محمد بیات از حوزه انتخابیه خمین با کسب ۸ هزار و ۲۵۳ رأی از مجموع ۳۶ هزار و ۱۵۷ رأی صحیح به عنوان منتخب مردم خمینی معرفی شد.

حوزه انتخابیه خمینی شهر:

آقای محمدتقی نقدعلی با کسب ۴۵ هزار و ۷۶۷ رای از مجموع ۷۳ هزار و ۱۵۹ رأی صحیح به عنوان منتخب مردم حوزه انتخابیه خمینی شهر معرفی شد.

حوزه انتخابیه خواف و رشخوار:

آقای امیر توکلی رود‌ی با کسب ۴۸ هزار و ۵۷۵ رأی از مجموع ۹۹ هزار و ۸۵۳ رأی صحیح به عنوان منتخب مردم حوزه انتخابیه خواف و رشخوار معرفی شد.

حوزه انتخابیه دامغان:

آقای علی اکبر علی زاده ورمی با کسب ۱۱ هزار و ۱۴۷ رأی از مجموع ۳۵ هزار و ۲۷۲ رأی صحیح به عنوان منتخب مردم حوزه انتخابیه دامغان معرفی شد.

حوزه انتخابیه درگز: 

آقای حسین محمدزاده با کسب ۱۴ هزار و ۸۹۴ رای از مجموع ۳۱ هزار و ۵۷۶ رأی صحیح به عنوان منتخب حوزه انتخابیه درگز معرفی شد.

حوزه انتخابیه دلفان و سلسله:

آقای محمدحسین محمدی به عنوان منتخب مردم دلفان و سلسله با کسب ۴۳ هزار و ۴۴۵ رأی از مجموع آرای صحیح ۱۰۹ هزار و ۴۳۵ رای معرفی شد.  

حوزه انتخابیه دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره:

آقای اسدالله چراغی با کسب ۳۱ هزار و ۵۹۵ رأی از مجموع ۷۹ هزار و ۱۸۵ رأی صحیح به عنوان منتخب مردم حوزه انتخابیه دهران، دره شهر، آبدانان و بدره معرفی شد.

حوزه انتخابیه رفسنجان و انار:

آقای احمد انارکی محمدی به عنوان منتخب مردم حوزه انتخابیه رفسنجان و انار با کسب ۵۶ هزار و ۴۹۲ رأی از مجموع ۱۱۷ هزار و ۲۶۹ رأی صحیح معرفی شد.

حوزه انتخابیه زرند و کوهبنان:

آقای عبدالحسین همتی سراپرده با کسب ۲۸ هزار و ۳۴۴ رأی از مجموع ۶۴ هزار و ۱۲۶ رأی صحیح به عنوان منتخب مردم زرند و کوهبنان معرفی شد.

حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر:

آقای محمد معتمدی زاده با کسب ۵۳ هزار و ۷۱۵ رای از مجموع ۱۰۴ هزار و ۳۰۷ رأی صحیح به عنوان منتخب حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر معرفی شد.

حوزه انتخابیه شهربابک:

آقای غلامرضا نویدی با کسب ۱۸ هزار و ۳۰۲ رای از مجموع ۳۳ هزار و ۸۷۶ رأی صحیح به عنوان منتخب مردم حوزه انتخابیه شهربابک معرفی شد.

حوزه انتخابیه فردوس، سرایان و بشرویه:

آقای محمد نصیری به عنوان منتخب مردم حوزه انتخابیه فردوس، سرایان و بشرویه با کسب ۲۵ هزار و ۹۴۳ رأی از مجموع ۸۶ هزار و ۷۵۳ رأی صحیح معرفی شد.

حوزه انتخابیه قائنات و زیرکوه:

آقای سلمان اسحاقی با کسب ۳۳ هزار و ۲۰۰ رای از مجموع ۷۲ هزار و ۷۶۹ رأی صحیح به عنوان منتخب مردم قائنات و زیرکوه معرفی شد.

حوزه انتخابیه لامرد و مر:

آقای سیدموسی موسوی از حوزه انتخابیه لامرد و مر با کسب ۲۵ هزار و ۱۶۷ رای از مجموع ۸۱ هزار و ۸۱۳ رأی صحیح به عنوان منتخب مردم حوزه انتخابیه لامرد و مر معرفی شد.

حوزه انتخابیه مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم، بهاباد و مروست:

آقای محمدرضا صباغیان بافقی با کسب ۲۳ هزار و ۴۸۵ رای از ۸۴ هزار و ۲۱۰ رأی صحیح به عنوان منتخب مردم مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم، بهاباد و مروست معرفی شد.

حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه:

آقای مصطفی نخعی به عنوان منتخب مردم حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه با ۳۱ هزار و ۹۴۰ رأی از مجموع ۵۳ هزار و ۴۶۵ رأی صحیح به عنوان منتخب حوزه معرفی شد.

حوزه انتخابیه نی ریز، استهبان و بختگان:

آقای فرهاد طهماسبی با کسب ۳۳ هزار و ۵۱۵ رأی از مجموع ۸۰ هزار و ۷۰۵ رأی صحیح به عنوان منتخب حوزه نی ریز، استهبان و بختگان معرفی شد.

حوزه انتخابیه کاشان و آران بیدگل:

آقای مصطفی معینی آرانی با کسب ۳۶ هزار و ۷۳۴ رأی از مجموع ۱۱۴ هزار و ۵۴۰ رأی صحیح به عنوان منتخب حوزه انتخابیه کاشان، آران و بیدگل معرفی شد.

حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین:

آقای وحید احمدی از حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین با کسب ۳۲ هزار و ۵۷۶ رأی از مجموع ۹۵ هزار و ۴۸۱ رأی صحیح به عنوان منتخب مردم حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین معرفی شد.

حوزه انتخابیه کوهدشت و رومشگان:

آقای علی امامی راد با کسب ۳۳ هزار و ۲۴۲ رای از مجموع ۱۰۷ هزار و ۷۰۷ رأی صحیح به عنوان منتخب حوزه انتخابیه کوهدشت و رومشگان معرفی شد.

حوزه انتخابیه گرمسار و آرادان:

آقای یاسر عربی با کسب ۱۷ هزار و ۶۸۱ رأی از مجموع ۳۰ هزار و ۹۷۷ رأی صحیح به عنوان منتخب مردم گرمسار و آبادان معرفی شد.

حوزه انتخابیه گرمی و انگوت:

آقای محمد خوش سیما با کسب ۲۰ هزار و ۱۹ رأی از مجموع ۴۵ هزار و ۸۶۲ رای صحیح به عنوان منتخب مردم حوزه انتخابیه گرمی و انگوت معرفی شد.

حوزه انتخابیه بندرانزلی:

آقای احمد دنیامالی از حوزه انتخابیه بندرانزلی با کسب ۸ هزار و ۱۴۷ رأی صحیح از مجموع ۳۰ هزار و ۹۴۳ رأی صحیح منتخب مردم بندرانزلی معرفی شد.

حوزه انتخابیه بهشهر، نکا و گلوگاه:

آقای غلامرضا شریعتی اندراتی با کسب ۳۸ هزار و ۷ رأی از مجموع ۱۱۳ هزار و ۳۴۲ رأی صحیح از حوزه انتخابیه بهشهر، نکا و گلوگاه به عنوان منتخب مردم حوزه انتخابیه بهشهر، نکا و گلوگاه معرفی شد.

حوزه انتخابیه جام، تایباد، باغ خضر و صالح آباد تربت:

آقای عثمان سالاری با کسب تعداد ۷۶ هزار و ۱۰۲ رأی از مجموع ۱۵۳ هزار و ۵۸۳ رأی صحیح از حوزه انتخابیه جام، تایباد، باغ خضر و صالح آباد تربت به عنوان منتخب مردم این حوزه معرفی شد.

حوزه انتخابیه خاش، میرجاوه، تفتان، بخش‌های نصرت آباد و کورین:

آقای علی کرد از حوزه انتخابیه خاش، میرجاوه، تفتان، بخش‌های نصرت آباد و کورین با ۳۰ هزار و ۴۵۸ رأی از مجموع ۷۱ هزار و ۸۳۰ رأی صحیح به عنوان منتخب این حوزه معرفی شد.

حوزه انتخابیه دشتستان:

آقای ابراهیم رضایی با کسب ۴۳ هزار و ۶۲۹ رأی از مجموع ۷۶ هزار و ۵۲ رأی صحیح به عنوان منتخب مردم حوزه انتخابیه دشتستان معرفی شد.

حوزه انتخابیه سلماس:

آقای یعقوب رضازاده از حوزه انتخابیه سلماس با ۱۹ هزار و ۱۳۳ رای از مجموع ۷۷ هزار و ۶۹ رأی صحیح به عنوان منتخب مردم حوزه انتخابیه سلماس معرفی شد.

حوزه انتخابیه سمنان، مهدی شهر و سرخه:

آقای عباس گلرو با ۲۹ هزار و ۴۵۵ رای از مجموع ۶۴ هزار و ۶۲۰ رأی صحیح به عنوان منتخب این حوزه انتخابیه معرفی شد.

حوزه انتخابیه سنقر:

آقای سیدجواد حسینی کیا با ۱۱ هزار و ۱۲ رای از مجموع ۴۳ هزار و ۴۰۶ رأی صحیح به عنوان منتخب مردم سنقر معرفی شد.

حوزه انتخابیه توالش، رضوانشهر و ماسال:

آقای یاسر اسلام دوست کاربندی با ۴۴ هزار و ۱۶۱ رای از مجموع ۱۳۹ هزار و ۴۱۱ رأی صحیح به عنوان منتخب مردم حوزه انتخابیه توالش، رضوانشهر و ماسال معرفی شد.

حوزه انتخابیه علی آباد کتول:

رحمت الله نوروزی با ۳۲ هزار و ۷۸۷ رای از مجموع ۶۸ هزار و ۴۰۵ رأی صحیح به عنوان منتخب حوزه انتخابیه علی آباد کتول معرفی شد.

حوزه انتخابیه قروه و دهگلان:

 آقای محمدرسول شیخی زاده با ۱۷ هزار و ۴۵۸ رای از مجموع ۷۰ هزار و ۱۶۳ رأی صحیح به عنوان منتخب مردم حوزه انتخابیه قروه و دهگلان معرفی شد.

حوزه انتخابیه رودسر و املش:

آقای محمدعلی جانی شوکی از حوزه انتخابیه رودسر و املش با ۱۸ هزار و ۵۸۷ رأی از مجموع ۷۱ هزار و ۷۲۴ رأی صحیح معرفی شد.

حوزه انتخابیه آمل:

آقای رضا حاجی پور با ۲۸ هزار و ۴۱۵ رأی از مجموع ۱۰۱ هزار و ۳۵۶ رأی صحیح به عنوان منتخب مردم حوزه آمل معرفی شد.

حوزه انتخابیه محلات و دلیجان:

آقای محمد جلالی از حوزه انتخابیه محلات و دلیجان با کسب ۵ هزار و ۴۹۳ رأی از مجموع ۲۱ هزار و ۴۶۹ رأی صحیح به عنوان منتخب مردم محلات و دلیجان معرفی شد.

حوزه انتخابیه مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد:

آقای اسفندیار عبداللهی و آقای سیروس سجادیان دو نامزدی هستند که از حوزه انتخابیه مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد به مرحله دوم راه پیدا کردند.

حوزه انتخابیه لنجان:

آقای حسین رجایی ریزی و علی کیایی دو نامزدی هستند که به مرحله دوم در حوزه انتخابیه لنجان راه پیدا کردند.

حوزه انتخابیه آستارا:

آقای ولی داداشی با ۱۶ هزار و ۴۷۴ رأی از مجموع ۴۸ هزار و ۴۲۵ رأی صحیح، منتخب حوزه انتخابیه آستارا شد.

حوزه انتخابیه بابل:

آقای حسن نتاج صلح دار با ۶۹ هزار و ۷۲ رأی از مجموع ۱۵۸ هزار و ۲۹۶ رأی صحیح، منتخب مردم بابل شد.

آقای احمد فاطمی با ۴۰ هزار و ۹۳۸ رأی از مجموع ۱۵۸ هزار و ۲۹۶ رأی صحیح، منتخب مردم بابل شد.

حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف:

آقایان سیدحسن هاشمی و علی مولوی حقیقی به مرحله دوم در این حوزه انتخابیه راه پیدا کردند.

حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان:

آقای غلامحسین زارعی با ۲۰ هزار و ۲۵۷ رأی از مجموع ۷۳ هزار و ۸۵۸ رأی صحیح به عنوان منتخب حوزه دشتی و تنگستان معرفی شد.

حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، جوین، داورزن و ششتمد:

آقای بهروز محبی نجم آبادی با ۵۰ هزار و ۶۸۴ رأی و آقای محمدرضا محسنی ثانی با ۴۰ هزار و ۵۶۶ رأی از مجموع ۱۶۲ هزار و ۷۶۸ رأی صحیح، منتخب حوزه انتخابیه سبزوار هستند.

حوزه انتخابیه شوش و کرخه:

آقای محمد کعب عمیر با ۳۴ هزار و ۱۱۷ رأی از مجموع ۹۶ هزار و ۱۹۶ رأی صحیح به عنوان منتخب این حوزه انتخابیه معرفی شد.

حوزه انتخابیه صومعه سرا:

آقای سعید رحمت زاده پشتیری با ۲۴ هزار و ۷۶۰ رأی از مجموع ۶۰ هزار و ۲۶۰ رأی صحیح به عنوان منتخب صومعه سرا معرفی شد.

حوزه انتخابیه فسا:

آقای حسنعلی محمدی با ۱۴ هزار و ۷۳۶ رأی از مجموع ۶۹ هزار و ۱۵۹ رأی صحیح به عنوان منتخب مردم فسا معرفی شد.

حوزه انتخابیه نایین، خور و بیابانک:

خانم الهام آزاد با ۶ هزار و ۴۷۲ رأی از مجموع ۲۷ هزار و ۶۵۲ رأی صحیح به عنوان منتخب حوزه انتخابیه نایین، خور و بیابانک معرفی شد.

حوزه انتخابیه نقده و اشنویه:

آقای عبدالکریم حسین زاده با ۳۶ هزار و ۸۳ رای از مجموع ۹۴ هزار و ۷۶۸ رأی صحیح به عنوان منتخب این حوزه انتخابیه یعنی نقده و اشنویه معرفی شد.

حوزه انتخابیه نور و محمودآباد:

آقای عبدالوحید فیاضی با ۲۳ هزار و ۲۹۰ رأی از مجموع  ۷۹ هزار و ۷۵۳ رأی صحیح به عنوان منتخب حوزه انتخابیه نور و محمودآباد معرفی شد.

حوزه انتخابیه نوشهر، چالوس و کلاردشت:

آقای کامران پولادی با ۲۷ هزار و ۳۴۹ رأی از مجموع ۹۳ هزار و ۱۶۷ رأی صحیح، منتخب حوزه انتخابیه نوشهر، چالوس و کلاردشت شد.

حوزه انتخابیه کهنوج، لنجان، رودبار جنوب، قلعه گنج، فاریاب و جازموریان:

آقای منصور شکراللهی با ۸۲ هزار و ۵۸۶ رأی از مجموع ۱۵۸ هزار و ۷۱۲ رأی صحیح، منتخب حوزه کهنوج شد.

حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ:

آقای فتح‌الله توسلی با ۳۸ هزار و ۱۹۵ رأی از ۹۵ هزار و ۷۱۷ رأی صحیح، منتخب حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ شد.

حوزه انتخابیه رودبار:

آقای مهرداد گودرزوند چگینی با ۱۸ هزار و ۷۸۸ رأی از مجموع ۴۳ هزار و ۹۳۶ رأی صحیح، منتخب حوزه انتخابیه رودبار شد.

حوزه انتخابیه لنگرود:

آقای مهرداد لاهوتی با ۲۴ هزار و ۹۳۶ رأی از مجموع ۵۱، ۷۴۱ رأی صحیح منتخب حوزه انتخابیه لنگرود شد.

حوزه انتخابیه ماه‌نشان و ایجرود:

آقای سیدجمال موسوی با ۲۰ هزار و ۸۲۱ رأی از مجموع ۳۹ هزار و ۷۹۶ رأی صحیح، منتخب حوزه انتخابیه ماهنشان و ایجرود شد.

حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد:

آقای امید کریمیان با ۱۱ هزار و ۶۷ رأی از مجموع ۵۰ هزار و ۷۱۹ رأی صحیح، منتخب مردم مریوان و سروآباد شد.

حوزه انتخابیه نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه:

آقای سید یحیی سلیمانی با ۵۱ هزار و ۵۷۷ رأی و آقای محمد رستمی با ۴۴ هزار و ۱۱۴ رأی از مجموع ۱۶۸ هزار و ۸۷۷ رأی صحیح، منتخبین حوزه انتخابیه نیشابور هستند.

حوزه انتخابیه چابهار، نیک شهر، کنارک، قصر قند، دشتیاری و زرآباد:

آقای محمد انبر بجار زهی ۵۴ هزار و ۲۵ رأی از مجموع ۱۱۵ هزار و ۲۶۸ رأی صحیح، منتخب این حوزه شد.

حوزه انتخابیه گناباد و بجستان:

آقای هادی محمدپور با ۱۷ هزار و ۷۶۹ رأی از مجموع ۵۷ هزار و ۳۵۶ رأی صحیح، منتخب حوزه گناباد و بجستان شد.

حوزه انتخابیه مهاباد:

آقای سلام ستوده با ۱۵ هزار و ۸۸۵ رأی از مجموع ۴۱ هزار و ۲۸۶ رأی صحیح، منتخب مردم مهاباد شد.

حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ، سوادکوه شمالی:

آقایان عمران عباسی کالی، مصطفی معلمی، کمال علیپور خنکداری و علی کشوری مجموعاٌ ۴ نامزدی هستند که موفق شدند به مرحله دوم راه پیدا کنند.

مجلس خبرگان رهبری:

آقای سیدمحمد سعیدی گلپایگانی با ۲۶۰ هزار و ۹۵۴ رأی از مجموع ۳۴۷ هزار و ۵۴۰ رأی صحیح، منتخب حوزه انتخابیه قم در مجلس خبرگان رهبری شد.

 

حوزه انتخابیه الیگودرز:

آقای حمیدرضا گودرزی با ۲۲ هزار و ۸۷۵ رای از ۶۳ هزار و ۱۶۴ رای صحیح، منتخب حوزه انتخابیه الیگودرز شد.

حوزه انتخابیه ایذه، باغ ملک، دزپارت و صیدون:

آقای فرشاد ابراهیم پور نورآبادی با ۵۰ هزار و ۵۸۴ رای از مجموع ۱۳۳ هزار و ۴۴ رأی صحیح، منتخب حوزه انتخابیه ایذه، باغ ملک، دزپارت و سیدون شد.

حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم:

آقای جعفر پورکبکانی با ۲۳ هزار و ۳ رای از مجموع ۸۵ هزار و ۲۹۶ رأی صحیح منتخب حوزه انتخابیه بوشهر شد.

حوزه انتخابیه تربیت حیدریه، زاوه:

آقای محسن زنگنه با ۷۲ هزار و ۳۱۸ رأی از مجموع ۱۳۸ هزار و ۴۰۵ رأی صحیح، منتخب حوزه انتخابیه تربت حیدریه شد.

حوزه انتخابیه تفت و میبد:

آقای سیدجلیل میرمحمدی میبدی با ۱۹ هزار و ۹۹۴ رای از مجموع ۵۳ هزار و ۷۲۸ رأی صحیح، منتخب حوزه انتخابیه تفت و میبد شد.

حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه:

آقای شاهرخ رامین با ۱۷ هزار و ۸۱۲ رأی از مجموع ۴۹ هزار و ۴۷۲ رأی صحیح، منتخب حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه شد.

حوزه انتخابیه ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ:

آقای علی حدادی با ۲۴ هزار و ۹۰۱ رأی از مجموع ۹۹ هزار و ۹۷۶ رأی صحیح، منتخب حوزه انتخابیه ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ شد.

حوزه انتخابیه سروستان، کوار و خرانه:

آقای توکل شوریجه با ۲۰ هزار و ۶۵۶ رأی از مجموع ۸۰ هزار و ۴۳۴ رأی صحیح، منتخب این حوزه انتخابیه شدو

حوزه انتخابیه شازند:

آقای هوشنگ هادیان پور با ۱۰ هزار و ۳۷۸ رأی از مجموع ۴۴ هزار و ۴۹۱ رأی صحیح، منتخب حوزه انتخابیه شازند شد.

حوزه انتخابیه شاهرود و میامی:

آقای احمد عجم با ۳۵ هزار و ۸۴۵ رأی از مجموع ۹۲ هزار و ۵۹۵ رأی صحیح، منتخب حوزه انتخابیه شاهرود و میامی شد.

حوزه انتخابیه فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میان دشت:

آقای اسماعیل سیاووشی با ۱۷ هزار و ۷۷۰ رأی از مجموع ۶۸ هزار و ۲۴۲ رأی صحیح، منتخب حوزه انتخابیه فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میان دشت شد.

حوزه انتخابیه قوچان و فاروج:

آقای علی آذری با ۲۷ هزار و ۹۹۱ رأی از مجموع ۸۵ هزار و ۵۵۵ رأی صحیح، منتخب در حوزه انتخابیه قوچان و فاروج منتخب مردم شد.

حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاهکل:

آقای سلمان زارع با ۱۹ هزار و ۲۳ رأی از مجموع ۵۵ هزار و ۸۱۰ رأی صحیح، منتخب حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاهکل شد.

حوزه انتخابیه لردگان، خان میرزا و فلارد:

آقای سیدروح الله موسوی بیدلی با ۵۶ هزار و ۸۵۰ رأی از مجموع ۱۳۳ هزار و ۸۸۳ رأی صحیح،‌ منتخب حوزه انتخابیه لردگان شد.

حوزه انتخابیه مبارکه:

خانم زهرا سعیدی مبارکه با ۱۱ هزار و ۹۰۶ رأی از مجموع ۴۴ هزار و ۱۹۴ رأی صحیح، منتخب مردم مبارکه شد.

حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون:

آقای ابوالفضل ابوترابی با ۴۰ هزار و ۲۵۰ رأی از مجموع ۹۱ هزار و ۲۳۹ رأی صحیح منتخب حوزه انتخابیه نجف آباد شد.

حوزه انتخابیه هشترود و چاراویماق:

آقای فرامرز شاهسواری با ۱۳ هزار و ۵۵۰ رأی از مجموع ۴۸ هزار و ۲۶۳ رأی صحیح منتخب حوزه انتخابیه هشترود شد.

حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک:

آقای مهدی زمانی افشار با ۳۰ هزار و ۴۶۳ رأی از مجموع ۱۲۴ هزار و ۵۵۳ رأی صحیح، منتخب حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک شد.

حوزه انتخابیه ورزقان:

آقای رضا علیزاده با ۲۴ هزار و ۳۴۸ رأی از مجموع ۴۴ هزار و ۵۹۷ رأی صحیح منتخب مردم شریف ورزقان شد.

حوزه انتخابیه چناران، طرقبه، شاندیز و گلبهار:

آقای حسین امامی راد با ۲۹ هزار و ۹۲۳ رأی از مجموع ۷۸ هزار و ۷۰۸ رأی صحیح منتخب حوزه انتخابیه چناران شد.

حوزه انتخابیه کاشمر، خلیل آباد، بردسکن و کوه سرخ:

آقای جواد نیک بین با ۴۳ هزار و ۵۲۳ رأی از مجموع ۱۳۳ هزار و ۹۲۱ رأی صحیح منتخب حوزه انتخابیه کاشمر، خلیل آباد، بردسکن و کوه سرخ شد.

حوزه انتخابیه کرمان و راور:

آقای شهباز حسن پور بیگلری با ۷۴ هزار و ۲۱۹ رأی و آقای مجید دوستعلی با ۷۱ هزار و ۵۶۶ رأی از مجموع ۲۲۴ هزار و ۸۵۹ رأی صحیح، منتخب حوزه انتخابیه کرمان شدند.

حوزه انتخابیه کلیبر، خداآفرین و هوراند:

آقای بهنام رضوانی با ۲۲ هزار و ۲۴۶ رای از مجموع ۶۲ هزار و ۴۴۱ رأی صحیح منتخب حوزه انتخابیه کلیبر، خداآفرین و هوراند شد.

حوزه انتخابیه گلپایگان و خوانسار:

آقای سید مسعود خاتمی با ۱۳ هزار و ۲۷۳ رأی از مجموع ۳۴ هزار و ۳۳۹ رأی صحیح منتخب مردم گلپایگان و خوانسار شد.

حوزه انتخابیه خدابنده:

آقایان سعید رفیعی و آقای احمد بیگدلی به مرحله دوم راه یافتند.

حوزه انتخابیه شبستر:

آقایان محمود طاهری و حسین قیاسی مرادی به مرحله دوم راه یافتند.