تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اقتصاد
لینک : econews.ir/5x3648400
شناسه : 3648400
تاریخ :
افزایش ۳۵ درصدی ترانزیت خارجی از مسیر ایران اقتصاد ایران: ترانزیت خارجی از مسیر ایران در ۱۱ ماهه سال جاری با ۳۵ درصد افزایش به رقم ۱۶ میلیون و ۱۲۲ هزار تن رسید.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،  بیشترین میزان ترانزیت خارجی از مسیر ایران در 11 ماهه سال جاری از مبدا گمرک منطقه ویژه شهید رجایی با 4 میلیون و 754 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه قبل 9 درصد افزایش یافت.

 مرز پرویزخان دروازه ترانزیتی نوظهور در ایران بوده است،  در 11 ماهه سال جاری ترانزیت خارجی از مبدا گمرک پرویز خان با 363 درصد رشد به 3 میلیون و 492 هزار تن رسیده که به عنوان دروازه ترانزیتی نوظهور در ایران در رتبه دوم گمرکات عمده مبدا ترانزیت خارجی پس از گمرک منطقه ویژه شهید رجایی قرار گرفته است.

 گمرک باشماق با یک میلیون و 720 هزار تن، بازرگان با یک میلیون و 109 هزار تن، سرخس با 659 هزار تن، بیله سوار با 632 هزار تن، جلفا با 505 هزار تن، آستارا با 502 هزار تن، بندر لنگه با 457 هزار تن و منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا با 407 هزار تن در رتبه سوم تا دهم گمرکات عمده مبدا ترانزیت خارجی قرار گرفتند.

 14 میلیون و 236 هزار تن ترانزیت خارجی از مسیر ایران با سهمی معادل 88.31 درصد از کل ترانزیت خارجی از مبدا 10 گمرک فوق بوده است.

 در بین 10 گمرک عمده فوق، ترانزیت خارجی از مبدا گمرک بازرگان، بیله سوار و جلفا به ترتیب 12.40، 3.68 و 2 درصد کاهش و از 7 گمرک دیگر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد.

لازم به ذکر است، پل جدید آستارا نقش مهمی در رونق ترانزیت خارجی جنوب _ شمال را ایفا می کند، در 11 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ترانزیت خارجی از مبدا گمرک آستارا 28 درصد و از مبدا منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا 86 درصد رشد داشته است.