تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اقتصاد
لینک : econews.ir/5x3647946
شناسه : 3647946
تاریخ :
معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: حذف معافیت های مالیاتی خام فروشی در برنامه هفتم اقتصاد ایران: معاون تولیدی، فنی و زیربنایی سازمان برنامه و بودجه گفت: در برنامه هفتم توسعه جلوگیری از خان فروشی، تقویت دانش بنیانها، ارتقا عملکرد ستاد تسهیل تولید مورد تاکید قرار گرفته است.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، مهدی نیازی معاون سازمان برنامه و بودجه کشور در جشنواره تولید ملی  افتخار ملی با اشاره به شرایط سخت اقتصاد کشور، گفت: برنامه ریزی های زیادی برای رفع ناترازیها صورت گرفته است. شرایط تولید در سه سال اخیر بهتر شده و آمارهای رشد اقتصادی  گواه این ادعا است.

معاون تولیدی و زیربنایی سازمان برنامه و بودجه گفت:  در فصل اول و دوم و در مجموع شش ماه اول سال بخش صنعت حدود 4درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به تعهدات دولت در برنامه هفتم‌توسعه گفت: لایحه برنامه هفتم بعد از مدتی تاخیر به مجلس ارسال شد و در نهایت تکالیف بسیار سنگین برای کشور ترسیم شد که بخش مهمی از آن مربوط به حوزه تولید و زیر ساخت است.

نیازی گفت: در برنامه هفتم‌توسعه برای دستگاههای پشتیبانی تولید مثل وزارت نفت و‌نیرو تکالیفی لحاظ شده است. در حوزه تولید تاکید زیادی بر ارتقا زنجیره ارزش و‌مدیریت خام فروشی شده است. براین اساس با حذف معافیت های مالیاتی و گمرکی  مواد اولیه باید تبدیل به کالا با ارزش افزوده بالا شود.

معاون سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد، در همین راستا در برنامه هفتم توسعه  صندوق‌صنایع کوچک  ارتقا یافته است. این رویکرد نشان دهنده حمایت از واحد‌های کوچک و متوسط است.

وی‌گفت: تقویت ستاد تسهیل تولید در برنامه هفتم‌مورد تاکید قرار گرفته است  البته تاکید رییس جمهور مبنی بر عدم توقف عملکرد واحد‌های تولیدی نیز از قبل سابقه داشته است.

نیازی‌گفت: حمایت از پروژه دانش بنیان مورد تاکید دولت و برنامه هفتم است و‌میتواند‌منشا تحول اقتصادی باشد.

وی با اشاره به ارتقا همکاری تجاری با کشورهای همسو گفت: به عنوان سازمان برنامه و بودجه همکاری و هم افزایی برای تحقق اهداف برنامه ریزی این‌ حوزه دنبال خواهد شد.