تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : فناوری
لینک : econews.ir/5x3611870
شناسه : 3611870
تاریخ :
دردسر خبر رجیستری آیفون ۱۴ برای رئیس استاندارد+فیلم اقتصاد ایران: پس از اعلام خبر رجیستری آیفون ۱۴ در نشست خبری رئیس سازمان ملی استاندارد، از طرف دولت به وی تذکر دادند که چرا چنین خبری را اعلام کردید.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، تلفن رئیس سازمان استاندارد در نشست خبری زنگ خورد.

پس از اعلام خبر رجیستری آیفون 14 در نشست خبری رئیس سازمان ملی استاندارد، همزمان با برگزاری نشست، تلفن آقای رئیس زنگ خورد و از طرف دولت به وی تذکر دادند که چرا چنین خبری را اعلام کردید.