تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اقتصاد
لینک : econews.ir/5x3607552
شناسه : 3607552
تاریخ :
ارسال گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت به رئیس جمهور اقتصاد ایران: طبق اعلام وزارت اقتصاد، گزارش سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی برای رئیس جمهور ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،  بر اساس اعلام خزانه داری کل کشور، در اجرای حکم بند ( ب ) ماده ( 1 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و آیین نامه اجرایی آن گزارش بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی برای دوره منتهی به 31 خرداد ماه سال 1402 ( سه ماهه اول ) به منظور ارایه به کمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی در خزانه داری کل کشور مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت تهیه و با تایید، وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رئیس جمهور ارسال شد.
 

شایان ذکر است در اجرای تکلیف قانونی فوق، مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت نسبت به راه اندازی سامانه مربوط در سال 1395  (در بستر شبکه دولت ) اقدام و از طریق آن با همکاری ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها، تاکنون بیش از 184,500 فقره گزارش الکترونیکی فصلی سه ماهه و سالانه از دستگاههای اجرایی سراسر کشور ( در حدود 5,000 نقطه گزارشگری ) دریافت کرده است که بر مبنای آن 38 فقره گزارش جامع بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی در مقاطع فصلی و سالانه تهیه و برای مراجع قانونی ذیربط ارسال شده است .