تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : فناوری
لینک : econews.ir/5x3600755
شناسه : 3600755
تاریخ :
عملکرد وزارت علوم در زیست بوم نوآوری و فناوری اقتصاد ایران: عملکرد دو ساله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه توسعه زیرساخت‌های پژوهش و فناوری اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، براساس اعلام وزارت علوم‌ توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های پژوهش و فناوری در دو سال گذشته در بخش های مختلف نظیر شاهص های نوآوری، فروش محصولات شرکتهای فناور، تعداد واحدها و مشاغل فناور، پردیس های فناوری و ... همراه با رشد بوده است.

از همین رو در حوزه زمینه سازی برای ارتقا شاخص نوآوری رتبه جمهوری اسلامی از ۶۰ به ۵۳ ارتقا پیدا کرده است. همچنین محصولات شرکت‌های مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد با رشد ۷۸ درصدی فروش همراه بوده اند به این ترتیب میزان فروش از ۱۹۶.۰۳۱ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به ۳۵۰.۴۱۹ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.

در زمینه توسعه واحدهای فناور مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد، افزایش ۱۴ درصدی تعداد واحدها رخ داده و به این ترتیب که تعداد واحدها از ۱۰۷۰۴ واحد در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۱۶۴ واحد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.

از سوی دیگر تعداد فناوران شاغل در پارک‌ها و مراکز رشد از ۷۶۵۲۶ نفر در سال ۱۴۰۰ به ۱۱۳.۹۹۸ نفر در سال ۱۴۰۱ رسیده و به میزان ۴۸ درصد اشتغال فناوران افزایش یافته است.

همچنین شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری به میزان ۴۰ درصد افزایش داشته است به طوریکه از ۱۵۴۳ شرکت در سال ۱۴۰۰ به ۲۱۶۶ شرکت در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

توسعه صادرات دانش بنیان توسط پارک‌ها و مراکز رشد به میزان صادرات سالانه با افزایش همراه بوده است به این ترتیب که از ۸۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ به ۱۸۲ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.

براساس اعلام وزارت علوم زیرساخت زیست بوم فناوری و نوآوری نیز توسعه یافته و تعداد پارک‌های علم و فناوری از ۴۹ پارک به ۵۹ پارک رسیده است. همچنین تعداد مراکز رشد از ۲۰۰ مرکز به ۲۶۰ مرکز توسعه پیدا کرده اند.

در حوزه پردیس‌ها یا دهکده‌های علم و فناوری نیز که اقدامی جدید محسوب می شود با توسعه زیرساخت زیست بوم فناوری و نوآوری تعداد این پردیس ها یا دهکده‌های علم و فناوری از ۲ به ۲۲ افزایش یافته است.

همچنین با اعلام وزارت علوم، تأسیس پارک علم و فناوری بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران با مرجعیت و دیپلماسی فناوری در منطقه ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته است.