تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : فرهنگ
لینک : econews.ir/5x3587662
شناسه : 3587662
تاریخ :
وزیر دادگستری: حکم انفصال رئیس سازمان سنجش سوءتفاهم بود اقتصاد ایران: وزیر دادگستری گفت:حکم انفصال رئیس سازمان سنجش سوءتفاهم حقوقی بود.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان