تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : بیمه ملت
لینک : econews.ir/5x3583048
شناسه : 3583048
تاریخ :
شفاف سازی از علت افزایش ۴۶۸ درصدی سود سه ماهه شرکت بورسی! اقتصاد ایران: شرکت بیمه ملت درباره دلیل افزایش ۴۶۸ درصدی سود عملیاتی در سه ماه نخست سال نسبت به دوره مشابه قبل، دست به شفاف سازی زد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، شرکت بیمه ملت درخصوص دلیل افزایش ۴۶۸ درصدی سود عملیاتی در سه ماه نخست سال نسبت به دوره مشابه قبل، دست به شفاف سازی زد.

بر اساس این گزارش، "ملت" در خصوص دلیل افزایش ۴۶۸ درصدی سود عملیاتی در سه ماه نخست سال نسبت به دوره مشابه قبل اعلام کرد: حق بیمه صادره شرکت در سه ماه نخست سال معادل ۸۶۵.۳ میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه بالغ بر ۱۰۱ درصد افزایش داشت.

در خصوص خسارت پرداختی نیز در سه ماه اول سال بالغ بر ۴۷۲ میلیارد تومان خسارت پرداخت شده که نسبت به سال قبل ۵۱ درصد رشد داشت. لذا با توجه به افزایش حق بیمه طبق بند ۱-۱ این نامه عملاً همسو با رشد حق بیمه نبوده و نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه صادره در سال جاری که معادل ۵۵ درصد است از دوره مشابه در سال گذشته که معادل ۷۳ درصد بوده ۱۸ درصد کاهش داشت.

در خصوص خسارت پرداختی رشته درمان با توجه به مدیریت پرتفوی در سبد بیمه‌ای شرکت و انتخاب بیمه گذاران کم ریسک موجب شده تا سهم خسارت این رشته از کل مبلغ خسارت پرداختی دوره که معادل ۴۲ درصد کل خسارت‌ها بوده نسبت به سال قبل عملاً ۱۳ درصد کاهش یابد و این موضوع هم در کل خسارت پرداختی و هم در سهم رشته درمان قابل ملاحظه است.

با توجه به جمیع جهات و انتخاب مناسب در استراتژی رشد شرکت و حذف پرتفوی زیانده، رشد سود دوره سه ماهه نسبت به سال قبل عملاً ناشی از عملکرد مناسب در بیمه‌گری است.