تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : سیاست
لینک : econews.ir/5x3559979
شناسه : 3559979
تاریخ :
استقبال از زئیس جمهور با اجرای سرود سلام فرمانده در زیمبابوه اقتصاد ایران: اجرای سرود سلام فرمانده توسط دختران زیمبابوه‌ای برای استقبال از رئیس‌جمهور کشورمان را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان