تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : فناوری
لینک : econews.ir/5x3558913
شناسه : 3558913
تاریخ :
پرتاب ماهواره چینی برای آزمایش‌های فناوری اینترنتی+فیلم اقتصاد ایران: چین ماهواره جدیدی را برای آزمایش‌های فناوری اینترنتی پرتاب کرد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان