تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اقتصاد
لینک : econews.ir/5x3550423
شناسه : 3550423
تاریخ :
وزیر اقتصاد تاکید کرد؛ برقراری عدالت منطقه‌ای در دسترسی به تسهیلات بانکی اقتصاد ایران: سید احسان خاندوزی گفت: یکی از دغدغه‌های دولت، عدالت منطقه‌ای در دسترسی به تسهیلات بانکی است.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان