تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : فرهنگ
لینک : econews.ir/5x3530015
شناسه : 3530015
تاریخ :
کارِ کارستان امام خمینی(ره) به بیان حاج قاسم+فیلم اقتصاد ایران: شهید سلیمانی به پیروزی رساندن انقلاب اسلامی تحت رهبری امام خمینی را کارِ کارستان امام خمینی می‌داند.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، شهید سلیمانی در یکی از سخنرانی‌های خود سخنان مهمی را درباره کار بزرگ امام خمینی(ره) بیان می‌کند.
"عبد صالح خدا"، توصیف شنیدنی شهید سلیمانی از زندگی در عصر امام خمینی (ره) سردار سلیمانی، به پیروزی رساندن انقلاب اسلامی تحت رهبری امام خمینی(ره) را کاری بزرگ توصیف کرده و می‌گوید:

"امام کاری کرد کارستان. هیچ عالمی در تاریخ شیعه، هیچ مرجعی در تاریخ شیعه، نه دیروز و نه امروز، قادر نبود کاری که امام انجام داد، را انجام بدهد. امام در اوج ناباوری حتی در زمان مخالفت بعضی از برجستگان عالم تشیع، تأسیس حکومت اسلامی را در فکر پروراند و در اولین فرصت آن  را اجرایی کردند.