تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : جامعه
لینک : econews.ir/5x3522436
شناسه : 3522436
تاریخ :
رئیس سازمان محیط زیست: طالبان مکلف به انجام تعهدات حقآبه هیرمند است اقتصاد ایران: رئیس سازمان محیط زیست گفت:طالبان ملکف است تعهدات خود را در زمینه حقابه هیرمند انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،سلاجقه در حاشیه جلسه هیات دولت افزود:چون افغانستان یک کشور همسایه است ما سعی می‌کنیم مروادات در قالب رایزنی طرفین انجام شود.

وی اظهار داشت:در سفر رئیس جمهور به سیستان جدی این مطالبه را مطرح کردند چون ما از حق حیات مردم خودمان نمی‌گذریم و مدافع حدود و ثغور کشور هستیم.

رئیس سازمان محیط زیست تصریح کرد:نشست‌هایی که با مقامات دو کشور برگزار شده، رویکرد مناسبی در حال اتخاذ است.