تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : توئیت
لینک : econews.ir/5x3506062
شناسه : 3506062
تاریخ :
رئیس سابق بانک مرکزی: برداشت بانک ها در کمتر از دو سال ۱۰ برابر شده است! اقتصاد ایران: عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه ‏بانک مرکزی به توئیت دوهفته پیش پاسخ مبسوطی داده اعلام کرد که قصد پاسخ به جواب ندارم، خصوصاً که ۸ برابر شدن برداشت بانک‌ها در کمتر از دو سال را رد نکرده اند. لیکن توئیت قبلی را بروز میکنم و اینکه رقم مذکور درکمتراز دوسال به ۱۰برابر رسیده است!

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه ‌بانک مرکزی به توئیت دوهفته پیش پاسخ مبسوطی داده اعلام کرد که ۸ برابر شدن برداشت بانکها در کمتر از دو سال را رد نکرده اند.

وی در توئیتی نوشت: ‌بانک مرکزی به توئیت دوهفته پیش پاسخ مبسوطی داده است. قصد پاسخ به جواب ندارم، خصوصاً که ۸ برابر شدن برداشت بانکها در کمتر از دو سال را رد نکرده اند.

لیکن توئیت قبلی را بروز میکنم و اینکه رقم مذکور درکمتراز دوسال به ۱۰برابر رسیده است!

تا شرایط سخت تر و پرهزینه تر نشده تدبیر کنید.

توییت همتی