تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : جامعه
لینک : econews.ir/5x3500420
شناسه : 3500420
تاریخ :
شرایط تغییر خودرو در سامانه یکپارچه چگونه است؟ اقتصاد ایران: متقاضیانی که تحویل خودروشان۱۴۰۳میباشد میتوانند از فردا ۵اردیبهشت با مراجعه به سامانه یکپارچه، خودروهای دیگری را از بین رانا، تارا، آریسان و هایما که امکان تحویل در۱۴۰۲ دارند را انتخاب کنند.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان