تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : گفتگو
لینک : econews.ir/5x3479184
شناسه : 3479184
تاریخ :
کارشناس اقتصادی عنوان کرد: کنترل ناترازی بودجه ای و بانکی راه حل «مهار تورم» اقتصاد ایران: کارشناسان راه حل مهار تورم را کنترل ناترازی بودجه ای و بانکی دانسته و بر اصلاح رویه موجود تاکید کردند.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، سید هادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد در گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: در بحث نوسانات ارزی دولت باید متمرکز شده و آن را کنترل کند و دولت در این باره تلاش خود را کرده است، در یک سال گذشته دولت سختگیری زیادی را در افزایش بودجه حتی در بخش دستمزدها کرده است، دولت هم در بحث نظام بانکی و هم در بحث بودجه‌ای بسیار با دقت عمل کرده است، امیدوار هستیم که تمرکز دولت بر دو مؤلفه اقتصادی بیشتر باشد و دستاوردهای بیشتری در این باره داشته باشیم.

طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی نیز در ادامه گفت: تورم امروز اقتصاد ریشه‌ای بوده و از عملکرد دولت‌های سابق به صورت افسار گریخته درآمده است، مهمترین ناترازی در ناترازی بودجه است، نکته دوم ناترازی بانک‌ها بوده و عمده ناترازی بانک‌ها از محل تسهیلات تکلیفی، اجباری و دستوری برای نظام بانکدای است.

مظاهری ادامه داد: بانک‌ها ابتدا باید سپرده بگیرند بعد تسهیلات بدهند در صورتی که این چرخه بالعکس شده است. ناترازی در تراز تجاری کشور است، همه خانوارها ایرانی به جز اقلیت ناترازی درآمد و هزینه دارند، دولت نباید در این باره هیچ اغماضی را انجام دهد دولت باید اگر قانونی را مجلس تصویب کند که محل تأمین بودجه ندارد را اجرایی کند.

مظاهری افزود: آقای سبحانیان به عنوان معاون وزیر اقتصاد و یک دانش آموخته خوب اقتصاد نباید از عملکرد یک سال و نیم گذشته دولت سیزدهم دفاع کند، هر نوع تصمیمی که بگیرند که محل تأمین بودجه ندارد را اجرایی نکنند تا منجر به خلق پول نشود، نکته دوم اینکه دولت باید جلوی تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را بگیرد مگر در موارد اضطراری، اگر دولت این کار را اجرایی کند جلوی ناترازی بانک‌ها گرفته می‌شود.دولت عوائد حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه دارایی‌های سرمایه‌ای تجدیدناپذیر را نباید جزو درآمد خود محسوب کرده و صرف هزینه های جاری کند. دولت برای ارائه خدمات از رشد و تأسیس و حمایت از نهادهای عمومی و غیردولتی به شدت اجتناب کند.

سبحانیان معاون وزیر اقتصاد نیز در ادامه گفت: تاکید می‌کنم که بسیاری از تسهیلات تکلیفی را قانون بر عهده دولت گذاشته است، اگرچه دستاوردهای دولت در کنترل تورم قابل توجه است در حوزه شاخص قیمت تولید کننده نزدیک ۸۱ درصد تورم تولید کننده داشتیم الان ۳۶ درصد هستیم، تورم مصرف کننده هم از بالای ۴۰ درصد به کانال ۳۰ درصد رسیده است که قابل توجه است اما این میزان نیز راضی کننده نبوده و باید پایین‌تر بیاید. مردم ایران محلی برای سرمایه گذاری برای حفظ ارزش پول نداشته و برای این کار باید به بازار سرمایه توجه ویژه شود.

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در پایان گفت: اصولاً کشورها نمی‌توانند با تورم بالا رشد پایدار ایجاد کنند و تورم از سطحی که می‌گذرد خود مانع رشد می‌شود، تورم و تولید برآیند تصمیم‌های سیاست گذاران اقتصادی است، مجموعه سیاست‌ها و اقدامات پولی، اعتباری، تجاری و مدیریت انتظارات تورمی و دیپلماسی اقتصادی است که همه این عوامل باید کنار هم اجرایی شود، لذا در سال جاری باید هماهنگی سیاستی در این راستا شکل بگیرد، نمی‌شود که بانک مرکزی کنترل پایه پولی داشته باشد اما اقداماتی انجام شود که عرضه تشدید شود و تسهیلات تکلیفی اجرایی شود.