تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اقتصاد
لینک : econews.ir/5x3478979
شناسه : 3478979
تاریخ :
سناریوهای اقتصادایران در سال۱۴۰۲؛ چگونگی مهار تورم و رشد تولید از نگاه کارشناسان اقتصاد ایران: رحمان معصوم پور امیرآبادی گفت: اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ چهار سناریو مهم را در پیش خواهد داشت که بهترین سناریو مهار تورم و رشد تولید و سرمایه گذاری است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،  رحمان معصوم پور امیرآبادی به مهر گفت: ترکیب تیم اقتصادی دولت و میزان کاهش تحریم چهار سناریو را برای اقتصاد ایران و به طور خاص بازار سرمایه به وجود می‌آورد، سناریو اول تیم اقتصادی ضعیف و ناهماهنگ و عدم کاهش تحریم است که می‌تواند وضعیت بدی را برای اقتصاد ایران به وجود بیاورد، عدم افزایش قیمت نفتی و ادامه سیاست گذاری فعلی تورم بیشتری را از تورم سال ۱۴۰۱ به وجود می‌آورد.

سناریو اول اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲

امیرآبادی درباره سناریو دوم اقتصاد ایران به مهر گفت: سناریو دوم تیم اقتصادی ضعیف و رفع تحریم‌ها که با کاهش نرخ ارز می‌تواند پایداری یک یا دو ساله را برای اقتصاد ایران داشته باشد، در این سناریو باید انتظار رکود نسبی در بازار سرمایه را داشته باشیم.

سناریو دوم اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲

امیرآبادی درباره سناریو سوم بازار ایران نیز گفت: در این سناریو تیم اقتصادی هماهنگ و قوی و عدم کاهش تحریم است، رئیس سازمان برنامه، رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر صمت و وزیر رفاه اگر با هم هماهنگ باشند و اصلاحات ساختاری را در اقتصاد اجرایی کنند حتی با عدم کاهش تحریم‌ها می‌توان به کاهش تورم امیدوار بود. در این سناریو بازار سرمایه می‌تواند نوسان‌ها و روندهای مثبتی داشته باشد.
سناریو سوم اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲

امیرآبادی درباره سناریو چهارم بازار و اقتصاد ایران نیز گفت: تیم اقتصادی هماهنگ و کاهش تحریم‌ها باشد بهترین سناریو برای اقتصاد ایران است، اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات ساختاری فوری داشته اما مسئولان به دلیل تبعات کوتاه مدت این اصلاحات حاضر به اجرایی کردن آنان نشده‌اند، آن چیزی که می‌تواند تبعات این اصلاح را کاهش دهد رفع تحریم‌ها در اقتصاد و افزایش عرضه است، در صورتی که این دو اتفاق در اقتصاد ایران بیفتد می‌توان انتظار داشت اقتصاد ایران تورم یک رقمی را تجربه کند. در چنین شرایطی اقتصاد قوی و انگیزه تحریم‌ها کاهشی خواهد شد.

سناریو چهارم اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، بهترین سناریو برای اقتصاد کنترل تورم، افزایش تولید و افزایش سرمایه گذاری است که امید است با توسعه روابط اقتصادی با کشورهای مختلف و اصلاحات اقتصادی انجام شود.