تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اقتصاد
لینک : econews.ir/5x3478371
شناسه : 3478371
تاریخ :
افزایش سرمایه ۸ شرکت بزرگ بورسی ثبت شد اقتصاد ایران: افزایش سرمایه ۱۹ تا ۲۰۰ درصدی ۸ شرکت بزرگ بورسی از سه محل سود انباشته، مطالبات و آورده و اندوخته در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، 8 شرکت بزرگ بورسی شامل فولاد مبارکه، ملی مس، دو بانک، دو پالایشگاه، چادرملو و کشتیرانی، افزایش سرمایه 19 تا 200 درصدی را از سه محل سود انباشته، مطالبات و آورده و اندوخته در مرجع ثبت شرکت ها ثبت کردند.

شرکت فولاد مبارکه اعلام کرد: بر اساس تصمیمات مجمع فوق العاده 24 اسفند، افزایش سرمایۀ شرکت از 53 به‌ 80 هزار میلیارد تومان از محل سود انباشته معادل 51 درصد ، 25 اسفند در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

شرکت ملی مس اعلام کرد: بر اساس تصمیمات مجمع فوق العاده 22 اسفند، افزایش سرمایۀ شرکت از 40 به‌ 60 هزار میلیارد تومان از محل سود انباشته معادل 50 درصد ، 28 اسفند در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

بانک ملت اعلام کرد: بر اساس تصمیمات مجمع فوق العاده 23 بهمن، افزایش سرمایۀ شرکت از 26.2 به‌ 35.3 هزار میلیارد تومان از محل سود انباشته معادل 35 درصد ، 22 اسفند در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

بانک پاسارگاد اعلام کرد: بر اساس تصمیمات مجمع فوق العاده 19 دی سال 1400 و صورت جلسه 22 اسفند هیات مدیره، افزایش سرمایۀ شرکت از 13.1 به‌ 27.2 هزار میلیارد تومان از دو محل سود انباشته و اندوخته معادل 108 درصد ، 27 اسفند در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

پالایشگاه اصفهان اعلام کرد: بر اساس تصمیمات مجمع فوق العاده 21 اسفند، افزایش سرمایۀ شرکت از 19 به‌ 22.7 هزار میلیارد تومان از محل سود انباشته معادل 19 درصد ، 28 اسفند در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

پالایشگاه تبریز اعلام کرد: بر اساس تصمیمات مجمع فوق العاده اول اردیبهشت، افزایش سرمایۀ شرکت از 1000 به‌ 3 هزار میلیارد تومان از دو محل سود انباشته و مطالبات و آورده نقدی معادل 200 درصد ، 28 اسفند در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

شرکت چادرملو اعلام کرد: بر اساس تصمیمات مجمع فوق العاده اول اسفند، افزایش سرمایۀ شرکت از 11.9 به‌ 19.2 هزار میلیارد تومان از محل سود انباشته معادل 62 درصد ، 22 اسفند در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

شرکت کشتیرانی اعلام کرد: بر اساس تصمیمات مجمع فوق العاده 23 اسفند، افزایش سرمایۀ شرکت از 2.1 به‌ 5.7 هزار میلیارد تومان از محل سود انباشته معادل 168 درصد ، 28 اسفند در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.