تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : جامعه
لینک : econews.ir/5x3476959
شناسه : 3476959
تاریخ :
برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران اقتصاد ایران: عضو شورای عالی کار گفت: با وجود مذاکرات بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی در 313 امین جلسه شورای عالی کار هنوز سبد معیشت و حداقل حقوق کارگران مشخص نشده است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، آیت اسدی  در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران گفت: برای این موضوع 313 امین جلسه شورای عالی کار با حضور سه نماینده کارگر، سه نماینده کارفرما و چهار نماینده از دولت و با حضور وزیر کار امروز جمعه در محل وزارت کار برگزار شد.

عضو شورای عالی کار افزود: هنوز سبد معیشت خانوار گارگری در این جلسه مشخص نشده و گفت وگو های اولیه بین شرکای اجتماعی در جریان است و وارد مباحث اصلی تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده نشده ایم.

به گفته اسدی طبق قانون کار حداقل دستمزد کارگران بر اساس دو مولفه سبد معیشت میانگین یک خانوار کارگری و نرخ تورم سال جاری در یک فرایند تعیین حد اقل مزد کارگران ملاک قرار گرفته و در مذاکره سه جانبه در شواری عالی کار مورد برررسی قرار می گیرد.