تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : استانها
لینک : econews.ir/5x3476928
شناسه : 3476928
تاریخ :
دادستان گلپایگان گفت ؛ نظارت کافی و مستمر، حلقه مفقوده در تنظیم بازار اقتصاد ایران: گلپایگان-تعاون روستایی زیر مجموعه جهاد کشاورزی است نباید دوگانگی در تصمیمات دو اداره وجود داشته باشد و همکاری آنها دو چندان باشد؛ مسئولین اتحادیه‌ها ارتباط مستقیم با بدنه اصناف برقرار کنند و در جهت تسهیل امور شهروندان ،بروکراسی‌ها را تا هر اندازه که می توانند از میان بردارند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، دادستان گلپایگان اظهار کرد: چنانچه تخلفی از سوی واحدهای صنفی مشاهد شد، می بایست به قید فوریت به تعزیرات حکومتی و سر تیم های گشت تخلفات اطلاع داده شود.

وی افزود : حلقه مفقوده در تنظیم بازار نظارت کافی و مستمر است، که باید تشدید شود و این امر نباید مختص ایام نوروز باشد، با متخلفین نیز باید قانونی و قاطع برخورد شود، تعزیرات با کسی تعارف نداشته باشد.

سلمان جوادی گفت: لزومی ندارد دادگستری مسئولیت و وظایف ادارات و ارگان‌ها و مؤسسات را به دوش بکشد، به طور مثال اگر قرار است گوشت و مرغ تنظیم بازاری به دست مردم برسد ، پس نظارت آن نیز با توزیع کنندگان است، قرار نیست دادگستری با توجه به حجم کار زیادی که دارد در این حوزه ورود کند، البته اگر ترک فعلی در این زمینه صورت گیرد دادگستری برابر قانون اقدام می‌کند.

جوادی ادامه داد: تعزیرات و دادگستری با کسی دشمنی نداشته و ندارد، اما اگر کسی بخواهد مرتکب تخلف شود، به طور مثال طی ارسال برخی از گزارش ها ؛ در یک رستوران مرغ یخ زده طبخ می شده است اما با قیمت مرغ گرم در به مشتری فروخته می شده، پس در این شرایط دستگاه قضایی بدون ملاحظه کاری طبق قوانین با فرد متخلف برخورد خواهد کرد.

وی تصریح کرد : تعاون روستایی زیر مجموعه جهاد کشاورزی است نباید دوگانگی در تصمیمات دو اداره وجود داشته باشد و همکاری آنها دو چندان باشد؛ مسئولین اتحادیه‌ها ارتباط مستقیم با بدنه اصناف برقرار کنند و در جهت تسهیل امور شهروندان ،بروکراسی‌ها را تا هر اندازه که می توانند از میان بردارند.