تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اقتصاد
لینک : econews.ir/5x3470909
شناسه : 3470909
تاریخ :
برای اولین بار؛ استقراض دولت از بانک مرکزی به صفر رسید+ فیلم اقتصاد ایران: خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت گفت: رشد نقدینگی حدود ۳۲ درصد است که در مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد بوده و ۷ درصد کاهش داشتیم.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان