تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : فرهنگ
لینک : econews.ir/5x3469930
شناسه : 3469930
تاریخ :
استاد حوزه و دانشگاه : انتظار فرج نقش مؤثری در سازندگی فرد و جامعه دارد اقتصاد ایران: ساری- یک استاد حوزه و دانشگاه انتظار فرج را افضل عبادات ذکر کرد و گفت: انسان مومن و منتظر همواره امیدوار است و بن بستی در امور ندارد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،  حجت الاسلام عباس نیک نژاد  انتظار فرج را افضل عبادات ذکر کرد و گفت: انتظار فرج نقش مؤثری در سازندگی دارد و می‌تواند برداشت‌های متفاوتی از انتظار داشت.

وی با بیان اینکه اگر برداشت مثبتی از انتظار فرج داشته باشیم، عامل مؤثری برای رستگاری و فلاح بشر خواهد بود، گفت: فرد منتظر همواره امیدوار است و بن بستی ندارد و این مسئله یکی از اصل‌های قرآنی محسوب می‌شود.

وی با اظهار اینکه طبق فرمایش قرآن کریم مؤمن حق ندارد در سخت‌ترین و ناگوارترین حالات ناامید باشد، گفت: مؤمن همیشه بانشاط است و پشتکار دارد.

حجت الاسلام نیک نژاد با عنوان اینکه مؤمن به بزرگترین قدرت عالم هستی ایمان و اتکا دارد، گفت: انتظار فرج به آن منی است که موعد و منجی بشریت خواهد آمد و بساط ظلم برچیده می‌شود و صالحان جهان را اداره خواهند کرد.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه سمت و سوی جهان به سمت مؤمنان خواهد بود، گفت: اراده خداوند بر این است که این مسئله محقق شود زیرا آینده متعلق به مؤمنان خواهد بود.

وی تصریح کرد: در زمان ظهور مدیریت جهان در دست مؤمنان و صالحان خواهد بود و امنیت برای مؤمنان و صالحان کامل محقق می‌شود و انسان مؤمن احساس بن بستی ندارد.